Aktualno
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
22. 9. 2020
Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije (RŠS)
več
7. 9. 2020
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 16-22. SEPTEMBER
več
Arhiv>>

Povabilo prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za IN RRP 2013-15

18. 12. 2013

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11) ter Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2013-2015 z dnem 18.12.2013 objavlja Povabilo prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za pripravo Predloga Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2013-2015.