Aktualno
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
22. 9. 2020
Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije (RŠS)
več
7. 9. 2020
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 16-22. SEPTEMBER
več
Arhiv>>

1. Seja Sveta Savinjske regije in 5. Prednovoletno srečanje županov, poslancev in direktorjev Savinjske regije

9. 12. 2014

V Velenju, so se v torek, 9. decembra 2014, v prostorih Vile Bianca, sestali županje in župani, člani Sveta Savinjske razvojne regije.V večjem delu so se posvetili razpravi o vsebinah Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in možnostih črpanja evropskih sredstev za lokalne skupnosti Savinjske regije ter druge upravičence v tej finančni perspektivi.

V nadaljevanju je v prostorih Hotela Paka Velenje, sledilo 5. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije, kjer je zbrane v uradnem delu nagovorila ministrica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ga. Alenka Smerkolj. Izpostavljene so bile nadaljnje aktivnosti vlade na področju izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, s ciljem, da Služba postane osrednja institucija za vzpodbujanje trajnostno naravnanega razvoja Slovenije ter, da se v celoti izkoristi 3,2 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki so Sloveniji na voljo v obdobju 2014-2020.Poleg tega je bilo sporočeno, da je služba v sodelovanju z ministrstvi v zadnji fazi priprave strateških programskih dokumentov, ki so osnova za črpanje sredstev.

V nadaljevanju je, po uvodnem pozdravu predsednikov obeh regijskih gospodarskih zbornic, sledil družabni del srečanja, z načrtovanjem skupne izvedbe projektov partnerjev Savinjske regije.


RASR, Razvojna agencija Savinjske regije


(Foto: Darja Kos, Studio DiFotoGraf Vransko)