Aktualno
7. 9. 2020
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 16-22. SEPTEMBER
več
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
Arhiv>>

V maju prvi sestanki delovnih skupin za pripravo regijskih projektnih predlogov

7. 5. 2015

Za uspešno črpanje EU sredstev iz finančne perspektive 2014-2020 bo potrebno znati pripraviti celovite projektne predloge, ki bodo delovna mesta, trajnostno rast in druge razvojne učinke zagotavljali na čim večjem območju.

V Savinjski regiji imamo sprejet RRP 2014-2020, ki nam za uresničevanje naših razvojnih prioritet omogoča pripravo regijskih projektnih predlogov, s katerimi bomo lahko kandidirali za EU sredstva.

Z namenom, da zagotovimo teritorialni in strokovni vidik sodelovanja, smo na RASR iz regijske razvojne mreže oblikovali delovne skupine za pripravo regijskih projektnih predlogov, v nadaljevanju pa tudi za spremljanje njihovih izbornih postopkov in za njihovo evalvacijo.

Ocenjujem, da s takim pristopom lahko dosežemo celovitost in kvaliteto projektnega predloga. Za spremljanje in obravnavo 15 regijsko pomembnih razvojnih področij je oblikovanih 20 delovnih skupin.

V mesecu maju začenjajo sestanki delovnih skupin za pripravo regijskih projektov. Z vodji delovnih skupin smo predhodno imeli pripravljalni sestanek tako, da  so osnovna izhodišča usklajena in so pogoji za delo zagotovljeni. Regijsko pokrita in strokovno raznolika sestava odgovornih in kompetentnih ljudi v delovnih skupinah, je zagotovilo za kvalitetno obravnavo razvojnih področij.  

Od vseh nas se pričakuje vsebinsko poglobljena razprava  z razvojno ustvarjalnim in inovativnim pristopom s ciljem, da na strokovnih izhodiščih pridemo do čim več odličnih regijskih projektnih predlogov s trajnostno razvojnimi učinki.Projektni predlogi naj trajnostno opravičujejo izvedljivost in omogočajo nova delovna mesta.

Na regijskem nivoju uvajamo organizacijsko zahteven pristop projektnega dela. Pri zahtevnejših nalogah je za pričakovati tudi kako težavo, vendar so izziv.Kadar so dobro opravljene, dajejo rezultate in so zadoščenje za vse, ki v njih sodelujejo.

Predvidoma v mesecu oktobru bodo izdelani regijski projektni predlogi predstavljeni Razvojnem svetu Savinjske regije.  

Janez Jazbec, direktor RASR