Aktualno
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
22. 9. 2020
Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije (RŠS)
več
7. 9. 2020
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 16-22. SEPTEMBER
več
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
Arhiv>>

Javni razpis kreditov garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Savinjske regije (RGS Savinjske regije)

18. 9. 2015
JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GRANCIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE (RGS Savinjske regije)


Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil razpis za izbiro izvajalcev RGS v mesecu aprilu 2015 za celotno Slovenijo. Razvojna agencija Savinjske regije je bila izbrana kot izvajalka na območju Savinjske regije.

Cilji Regijske garancijske sheme so:

-         olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

-         pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,

-         povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji,

-         zmanjševanje stopnje brezposelnosti,

-         vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva.

 

Javni razpis je objavljen v petek, 18. 9. 2015. v Uradnem listu RS, št. 67.

Odprt je do 15. 05. 2018 oz. do porabe sredstev.

Vplačilno članarine za RGS Savinjske regije se vplača na TRR SI56 0600 0036 7746 020 (Banka Celje), sklic: 62000, namen: članarina RGS.


Kontaktna oseba: mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, T: 03 589 40 90, E: barbara.marzidovsek@rasr.si