Aktualno
3. 12. 2018
Trajnostni energetski krog
več
30. 11. 2018
Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020
več
22. 11. 2018
Nova verzija Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne naložbe 3.1 Dogovor za razvoj regij
Nova verzija Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne naložbe 3.1 Dogovor za razvoj regij
več
16. 11. 2018
Projekt 2SoKroG-Vabilo
Projekt 2SoKroG-Vabilo
več
Arhiv>>

Javni razpis kreditov garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Savinjske regije (RGS Savinjske regije)

18. 9. 2015
JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GRANCIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE (RGS Savinjske regije)


Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil razpis za izbiro izvajalcev RGS v mesecu aprilu 2015 za celotno Slovenijo. Razvojna agencija Savinjske regije je bila izbrana kot izvajalka na območju Savinjske regije.

Cilji Regijske garancijske sheme so:

-         olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

-         pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,

-         povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji,

-         zmanjševanje stopnje brezposelnosti,

-         vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva.

 

Javni razpis je objavljen v petek, 18. 9. 2015. v Uradnem listu RS, št. 67.

Odprt je do 15. 05. 2018 oz. do porabe sredstev.

Vplačilno članarine za RGS Savinjske regije se vplača na TRR SI56 0600 0036 7746 020 (Banka Celje), sklic: 62000, namen: članarina RGS.


Kontaktna oseba: mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, T: 03 589 40 90, E: barbara.marzidovsek@rasr.si