Aktualno
7. 9. 2020
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 16-22. SEPTEMBER
več
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
Arhiv>>

11. oktober 2017, Caen (Francija)

20. 10. 2017

CLEAN ali Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije je projekt, ki se financira v okviru programa Interreg Europe, je bil uradno predstavljen v Normandiji (Francija) na konferenci, v organizaciji tamkajšnjega projektnega partnerja Kooperative Les 7 Vents. Predstavnike devetih partnerskih regij projekta in ostale deležnike je 10. in 11. oktobra 2017 gostilo francosko mesto Caen, ki je glavno mesto in občina severozahodne francoske regije Spodnje Normandije. Zbrali so se v nekdanjem ženskem samostanu Abbaye aux Damesu, kjer je danes sedež regionalnega sveta Spodnje Normandije. Razpravljali so o aktivnostih projekta CLEAN, projekta za izboljšanje regionalnih politik energetske učinkovitosti.

Začetna konferenca, ki je združila več kot 70 energetskih strokovnjakov in interesnih skupin, je partnerstvu prinesla priložnost, da ne predstavi samo dobre regionalne prakse, ki podpirajo energetsko učinkovitost stavb, temveč omogoči tudi izmenjavo znanja in navdiha za skupno izboljšavo regionalni politik energetske učinkovitosti. Sandrine Mésirard, direktorica Oddelka za okolje in trajnostni razvoj v regiji Normandija, je po pregledu predvidenega doprinosa Normandije  in pričakovanja iz tega projekta povedala: "Območje Normandije se še posebej veseli spoznati primere dobrih praks in izkušenj, ki jih bo mogoče aplicirati na svojem ozemlju". Florian Guillotte, vodja projekta v Kooperative Les 7 Vents, pa je dodal: "na področju oblikovanja politike energetske učinkovitosti lahko projekt CLEAN nosi širšo prepoznavnost že obstoječih pobud, hkrati pa omogoča vpogled v njihovo izboljšavo".

Med samo konferenco so partnerji projekta CLEAN izvedli delavnico "hitrih sestankov/tekmovanja za energetsko učinkovitost " in za posameznimi  okroglimi mizami predstavili svoje dobre regionalne prakse. Po izboru najbolj zanimivih so se udeleženci strinjali, da so projektni partnerji zagotovili najboljši možni učni učinek z izmenjavo znanj in izkušenj na podlagi osebnih stikov z razlago in aktivno debato o dobrih praksah. "Po vsej Evropi lahko opazimo, da je veliko dobrih praks osredotočenih na izboljšanje stanja zgradb. Predvsem pa nam vsem kaže nadaljnjo pot. Navdušen sem nad vsemi temi pobudami.", je še poudaril Alain Deffontaines, vodja Oddelka za stavbe in trajnostni razvoj v regiji Normandija. Poleg tega je 14. podpredsednik François Xavier Priollaud, zadolžen za Evropske zadeve in mednarodne odnose v regiji Normandija poudaril, da je "Regija Normandija vesela in ponosna, da je del tega procesa, kar kaže, da je ideja o Evropi in Evropski uniji, ne le v črpanju sredstev, temveč moč biti resničen udeleženec pri souporabi in inovacijah. Tu se dogajajo konkretne stvari."

Partnerjem projekta CLEAN je bilo s pomočjo dveh študijskih obiskov omogočeno priti do izkušenj normandijskih strokovnjakov za energetsko učinkovitost stavb. Partnerji so kot prvi študijski obisk obiskali 43 prenovljenih družbenih stanovanj okoli mesta Hérouville Saint Clair. Projekt se lahko pohvali z zelo nizko porabo energije. Od leta 2008 do leta 2015 je sistem, ki se je imenoval FORES, omogočil obnovo 2935 stanovanjskih enot, ki so izpolnjevali standard BBC Effinergie Rénovation. Cilj je bil doseči pozitivno energetsko učinkovitost do leta 2020. Za lažje izvajanje takšnih dosežkov je bilo v letu 2011 sklenjeno, da bo ESRR podpiral obstoječi projekt. Ta sredstva so bila pridobljena  skladno s 7. členom Operativnega programa ESRR: "Podpora za trajnostni razvoj mest"

 

Kot drugi primer dobe prakse so partnerji projekta CLEAN obiskali Quartier Montmorency, kjer so izvedeli več o nizko energetskih obnovljenih hišah. Območje je bilo zgrajeno po drugi svetovni vojni, ko še nikomur ni bilo mar za izolacijo stavb. Po mnenju partnerja CLEAN, Kooperativa Les 7 Vents, je to področje dober primer, kako se politika  "Normandijske strategije" izvaja z "verigo zaupanja". Na tem področju se zaradi širjenja kakovostnih obnovitev, ki se uporabljajo v starih, nizko izoliranih hišah, kaže, kako podpora regije spodbuja k doseganju ciljev energetske učinkovitosti Evropske unije. Rezultati teh ukrepov, ki jih je sprožil regionalni organ, se sedaj kažejo z uvajanjem projektov privatne prenove.


11. oktobra so imeli partnerji projekta CLEAN svoje drugo srečanje. Pregledali so izzive,  cilje, pričakovane rezultate, status delovnega načrta in napredek projekta. "Začetna konferenca nam je omogočila razpravo  o sami dejavnosti vodenja projekta, usklajevanja, sporočanja in širjenja informacij ter izmenjavo izkušenj s pomočjo posameznih analiz trenutnih stanj v vseh partnerskih regijah in izmenjavo mnenj o regionalnih dobrih praksah", je dodala Ianire Renobales, predstavnica podjetja ERNACT, ki je vodilni partner projekta CLEAN.
O projektu CLEAN

Cilj projekta je, da se na osnovi skupnega povezovanja interesnih skupin v regiji v obdobju 2017-2022 izboljša in nadgradi inštrumente (ukrepe) nizko ogljične politike v smeri izboljšanja rezultata energetske učinkovitosti v zgradbah v povprečju za 4 % do leta 2022.

Skupni izziv projekta CLEAN je, kako kar najbolje doseči cilje EU na področju energetske učinkovitosti stavb v evropskih regijah. Projekt vodi ERNACT, European Regions Network for the Application of Communications Technology (Mreža evropskih regij za uporabo komunikacijske tehnologije), s tesnim sodelovanjem 8 partnerjev:

  • Association of Local Authorities in Västernorrland (Združenje lokalnih oblasti v Västernorrlandu) - Švedska
  • Fomento de San Sebastián (Promocija mesta San Sebastian) - Španija
  • Municipality of Iasi (Občina Iasi) - Romunija
  • Naples Agency for Energy and Environment (Neapeljska agencija za energijo in okolje) – Italija
  • Utility cooperative of collective interest les 7 Vents (Komunalno Interesno združenje) – Francija
  • Development Agency of Savinjska Region  (Razvojna agencija Savinjske regije) – Slovenija
  • Regional Council of North Karelia (Regionalni svet Severne Karelije) – Finska
  • Region of Crete (Regija Kreta) - Grčija

 

Devet projektnih partnerjev posameznih evropskih regij bo med letoma 2017 – 2021 delalo na skupnem projektu kako izboljšati in nadgradi inštrumente (ukrepe) nizko ogljične politike v smeri izboljšanja rezultata energetske učinkovitosti v zgradbah.

CLEAN mejniki v naslednjih 5 letih

Projektni partnerji vsak za svojo regijo dokončajo diagnozo v smislu položaja v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Sočasno partnerji dokumentirajo od tri do štiri dobre regionalne prakse in organizirajo študijske obiske za nadaljnjo izmenjavo izkušenj s partnerji. Na ta način  CLEAN skuša ugotoviti, katere ciljne instrumente politike je potrebno izboljšati. In končno bodo na podlagi pridobljenih rezultatov, izbrani partnerji, ki bodo sodelovali pri izmenjavi med regijami in bodo tako lahko podali poglobljeno oceno posameznega primera dobre prakse. Namen tega je navdihniti regionalne akcijske načrte, ki bodo zasnovani in izvedeni s projektom.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., je na konferenci predstavila dobre prakse iz regije, na partnerskem sestanku pa je predstavila dosedanje aktivnosti in analizo stanja v regiji na področju energetske učinkovitosti. Od interesnih skupin pa sta se iz regije udeležila predstavnik Mestne občine Celje in predstavnik KSSENE (Velenje). V regiji se bodo tako pričele odvijati nadaljnje aktivnosti za oblikovanje Akcijskega načrta za Savinjsko regijo z interesnimi skupinami, ki so vljudno vabljene, da se pridružijo k sooblikovanju nadaljnjega razvoja na področju energetske učinkovitosti.

Savinjska regija bo v jeseni naslednje leto (2018) gostiteljica projekta CLEAN, na katerega že sedaj vabimo vse zainteresirane deležnike.