Aktualno
17. 12. 2018
Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu
več
3. 12. 2018
Trajnostni energetski krog
več
30. 11. 2018
Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020
več
22. 11. 2018
Nova verzija Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne naložbe 3.1 Dogovor za razvoj regij
Nova verzija Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne naložbe 3.1 Dogovor za razvoj regij
več
Arhiv>>

KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI

9. 5. 2018

Objavljamo prve ključne podatke o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 na območju občin Savinjske statistične regije

(vključuje občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče,

Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) in Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje).

Izkazani poslovni rezultati za leto 2017 izkazujejo izboljšanje vseh kazalnikov poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov iz Savinjske regije.

Podatki so zbrani iz letnih poročil, ki jih je  na ravni Savinjske regije za leto 2017 AJPES-u predložilo 6.522 gospodarskih družb in 7.153 samostojnih podjetnikov.