Aktualno
16. 8. 2018
Vabljeni na mednarodno konferenco »KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE?«
Vabljeni na mednarodno konferenco »KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE?«
več
16. 8. 2018
InnovaSPA
InnovaSPA
več
31. 7. 2018
PRVA NAJAVA MEDNARODNE KONFERENCE V CELJU
PRVA NAJAVA MEDNARODNE KONFERENCE V CELJU
več
31. 7. 2018
4. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN PROJEKTA CLEAN
4. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN PROJEKTA CLEAN
več
Arhiv>>

KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI

9. 5. 2018

Objavljamo prve ključne podatke o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 na območju občin Savinjske statistične regije

(vključuje občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče,

Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) in Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje).

Izkazani poslovni rezultati za leto 2017 izkazujejo izboljšanje vseh kazalnikov poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov iz Savinjske regije.

Podatki so zbrani iz letnih poročil, ki jih je  na ravni Savinjske regije za leto 2017 AJPES-u predložilo 6.522 gospodarskih družb in 7.153 samostojnih podjetnikov.