Aktualno
17. 10. 2018
Obvestilo o izvedbi popisa poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije in vzpostavitev ažurne evidence
več
17. 10. 2018
Zaključna prireditev ETM 2018
več
4. 10. 2018
Slovenski regionalni dnevi 2018
več
3. 10. 2018
Zadnji dan za prijavo na R2B sestanke na 11. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij
več
Arhiv>>

KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI

9. 5. 2018

Objavljamo prve ključne podatke o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 na območju občin Savinjske statistične regije

(vključuje občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče,

Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) in Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje).

Izkazani poslovni rezultati za leto 2017 izkazujejo izboljšanje vseh kazalnikov poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov iz Savinjske regije.

Podatki so zbrani iz letnih poročil, ki jih je  na ravni Savinjske regije za leto 2017 AJPES-u predložilo 6.522 gospodarskih družb in 7.153 samostojnih podjetnikov.