Aktualno
15. 5. 2018
KOLEDAR RŠS TVU MREŽE
več
14. 5. 2018
Aktualni razpisi
več
9. 5. 2018
KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI
več
9. 5. 2018
PO PELIKANOVI POTI DO ZDRAVJA
več
Arhiv>>

KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI

9. 5. 2018

Objavljamo prve ključne podatke o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 na območju občin Savinjske statistične regije

(vključuje občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče,

Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) in Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje).

Izkazani poslovni rezultati za leto 2017 izkazujejo izboljšanje vseh kazalnikov poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov iz Savinjske regije.

Podatki so zbrani iz letnih poročil, ki jih je  na ravni Savinjske regije za leto 2017 AJPES-u predložilo 6.522 gospodarskih družb in 7.153 samostojnih podjetnikov.