Aktualno
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
22. 9. 2020
Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije (RŠS)
več
Arhiv>>

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020

30. 11. 2018

NAMEN

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020 s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Savinjske statistične regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2019/2020.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME – SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

 

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je objavljen pod to najavo javnega poziva, skupaj s celotnim besedilom javnega poziva.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje na tri možne načine:

·         osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.,

·         pošlje prijavo priporočeno po pošti na RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.,

·         pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: razvojna.agencija@rasr.si .

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE

na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na telefonski številki: 03 589 40 94