Aktualno
17. 12. 2018
Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu
več
3. 12. 2018
Trajnostni energetski krog
več
30. 11. 2018
Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020
več
22. 11. 2018
Nova verzija Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne naložbe 3.1 Dogovor za razvoj regij
Nova verzija Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne naložbe 3.1 Dogovor za razvoj regij
več
Arhiv>>

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020

30. 11. 2018

NAMEN

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020 s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Savinjske statistične regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2019/2020.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME – SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

 

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je objavljen pod to najavo javnega poziva, skupaj s celotnim besedilom javnega poziva.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje na tri možne načine:

·         osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.,

·         pošlje prijavo priporočeno po pošti na RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.,

·         pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: razvojna.agencija@rasr.si .

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE

na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na telefonski številki: 03 589 40 94