Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Prva seja Sveta Savinjske regije v mandatnem obdobju 2018-2022

5. 2. 2019

V ponedeljek, 4. februarja 2019 ob 9. uri je v Narodnem domu v Celju potekala 1. seja Sveta Savinjske regije za obdobje 2018-2022.

Novo izvoljene županje in župani so najprej konstituirali organe Sveta regije. Dosedanji predsednik Sveta regije, mag. Branko Kidrič, bo tudi v tem mandatu vodil Svet regije. Tudi štirje namestniki predsednika ostajajo župani Franci Zdolšek (Osrednje Celjsko), Ciril Rosc (Savinjsko –Šaleško), Janko Kos (Spodnje Savinjsko) in mag. Boris Podvršnik (Dravinjsko). Svet regije se je seznanil s Poročilom dela RASR za leto 2018, ter obravnaval in sprejel Plan dela RASR za 2019. Na tej osnovi je bila potrjena Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja med Svetom regije in RASR za leto 2019.

V nadaljevanju je bila izvedena tudi 15. seja Skupščine RASR. Predstavniki občin Savinjske regije, ki so ustanoviteljice RASR, so poleg formalnih zadev potrdili tudi Bredo Preskar Obrez za nadomestno članico Nadzornega sveta in odločili, da se dosedanjo direktorico Ivo Zorenč imenuje za direktorico RASR tudi za mandatno obdobje 2019-2023, Janeza Jazbeca pa za prokurista RASR za obdobje šestih mesecev (do upokojitve).