Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Ustanovljen nov Razvojni svet Savinjske regije za obdobje 2021–2027

7. 9. 2021

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je v torek, 7. septembra 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027. Za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije je bil izvoljen mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina.

Za podpredsednika Razvojnega sveta regije Savinjske regije je bil izvoljen Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

Razvojni svet Savinjske regije usklajuje razvojne pobude in interese v regiji. Na konstitutivni sejije bila potrjena tudi nova sestava Razvojnega sveta Savinjske regije, ki šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štirje predstavniki območnih razvojnih partnerstev. Člani usmerjajo in vodijo pripravo regionalnega razvojnega programa, sodelujejo in se usklajujejo z drugimi regijami na področju regionalnega razvoja ter teritorialnega razvojnega dialoga. Razvojni svet regije potrjuje Dogovore za razvoj regij, spremlja njegovo izvajanje ter izvajanje Regionalnega razvojnega programa. V okviru Razvojnega sveta Savinjske regije delujejo štirje odbori, ki usklajujejo vsebine in aktivnosti po posameznih področjih.

V Savinjski regiji je kot nosilna institucija opravljanja splošnih razvojnih nalog vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij Razvojna agencija Savinjske regije, RASR, d.o.o., ki vodi vse postopke

Člani so na ustanovni seji razpravljali o programiranju za novo finančno perspektivno ter o pripravi Regionalnega razvojnega programa in ključnih regijskih projektih za programsko obdobje 2021–2027. Ob tem so sprejeli pobudo, da predsedniki razvojnih svetov regij ter predsednik Kohezijske regije Vzhodna Slovenija zavzamejo enotno stališče v pogovorih z ministrstvi pri programiranju za novo programsko obdobje.

Mag. Branko Kidrič je ob izvolitvi povedal: »Zahvaljujem se za izkazano zaupanje, da sem bil ponovno izvoljen za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije za obdobje 2021–2027. Pomembno je sodelovanje in povezovanje na vseh področjih, saj le tako lahko izpeljemo pomembne regijske projekte, s katerimi prispevamo k hitrejšemu razvoju celotne Savinjske regije.«

O novi finančni perspektivi in pripravi regionalnega razvojnega programa je spregovorila Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije, RASR, d.o.o.: »Že v naslednjih mesecih nas čaka pomembno delo, saj bomo zaključili z aktivnostmi za pripravo Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021-2027. Vizijia naše regije je »Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija.«