Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

BODI SOC - Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

14. 3. 2022

RASR, d.o.o. je bila skupaj s partnerjema Zavod VITICA, Gornja Radgona, so.p. in Zavod SLOKVA, so.p. iz Slovenj Gradca uspešna na javnem razpisu za izbor operacij, ki se bodo izvajale v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev« in je pridobil 278.078,21 EUR nepovratnih sredstev za izvajanje projektnih aktivnosti na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS).

Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

V okviru projekta načrtujemo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah KRVS v okviru katerih bomo izvedli najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančno podprli najmanj 42 socialnih podjetij.

Ciljne skupine projekta so obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP ter ostali akteriji ekosistema za podporo socialni ekonomiji.

Pomembno vlogo pri projektnih aktivnostih imajo pridruženi partnerji iz celotnega območja KRVS, to so: Razvojni center Murska Sobota, RRA Zeleni kras d.o.o., Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Zavod KNOF so. p., Center ponovne uporabe d.o.o., so. p., Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Zavod KONC so. p., Društvo Naprej, so.p., Regionalna gospodarska zbornica Celje, Razvojni center Novo mesto, Ekološka zadruga z.b.o., so. p., Regionalna razvojna agencija Zasavje, Društvo Naprej, so.p..

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Naziv operacije: Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Skrajšan naziv operacije: BODI SOC

Partnerji projekta: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p., SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p..

Skupna vrednost upravičenih stroškov: 278.078,21 EUR