Aktualno
23. 12. 2020
NOVE SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE NALOŽBE 3.1 DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE
več
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
Arhiv>>

O nas


O NAS

RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., je kot subjekt spodbujanja razvoja regije, leta 2010 ustanovilo 31 občin Savinjske regije. Kvalitetno in strokovno izvajanje splošnih razvojnih nalog (SRN), v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, je osnovna naloga razvojne agencije. Koordiniramo sodelovanje med občinami in razvojnimi akterji Savinjske regije ter državnimi službami na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, turizma, človeških virov, inovacij in varstva okolja.

Regijske projekte uresničujemo tudi s pridobivanjem državnih in evropskih sredstev ter tako širimo partnersko mrežo, pridobivamo nova znanja in izkušnje tudi na področju mednarodnega sodelovanja.


VIZIJA

Vizija razvojne agencije je celostni trajnostni razvoj Savinjske regije. Savinjska regija prav zaradi svoje naravnogeografske raznolikosti in bogate kulturne dediščine ter izjemne prometne strateške lege predstavlja edinstveno, stabilno in spodbudno razvojno okolje. Želimo biti prepoznani kot institucija, ki v tem prostoru deluje za dvig ravni blaginje in kakovostnejše življenje za vse prebivalce Savinjske regije.


POSLANSTVO

Poslanstvo razvojne agencije je uresničevanje razvojnih projektov Savinjske regije, ki sledijo zastavljenim razvojnim prioritetam. Kot vodilna regijska razvojna agencija poznamo nove strateške razvojne potenciale v Savinjski regiji, ki jih je možno uporabljati danes ali v bližnji prihodnosti za uravnotežen razvoj.