Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

O nas


O NAS

RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., je kot subjekt spodbujanja razvoja regije, leta 2010 ustanovilo 31 občin Savinjske regije. Kvalitetno in strokovno izvajanje splošnih razvojnih nalog (SRN), v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, je osnovna naloga razvojne agencije. Koordiniramo sodelovanje med občinami in razvojnimi akterji Savinjske regije ter državnimi službami na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, turizma, človeških virov, inovacij in varstva okolja.

Regijske projekte uresničujemo tudi s pridobivanjem državnih in evropskih sredstev ter tako širimo partnersko mrežo, pridobivamo nova znanja in izkušnje tudi na področju mednarodnega sodelovanja.


VIZIJA

Vizija razvojne agencije je celostni trajnostni razvoj Savinjske regije. Savinjska regija prav zaradi svoje naravnogeografske raznolikosti in bogate kulturne dediščine ter izjemne prometne strateške lege predstavlja edinstveno, stabilno in spodbudno razvojno okolje. Želimo biti prepoznani kot institucija, ki v tem prostoru deluje za dvig ravni blaginje in kakovostnejše življenje za vse prebivalce Savinjske regije.


POSLANSTVO

Poslanstvo razvojne agencije je uresničevanje razvojnih projektov Savinjske regije, ki sledijo zastavljenim razvojnim prioritetam. Kot vodilna regijska razvojna agencija poznamo nove strateške razvojne potenciale v Savinjski regiji, ki jih je možno uporabljati danes ali v bližnji prihodnosti za uravnotežen razvoj.