Aktualno
4. 4. 2019
Svetovni dan zdravja 2019
več
13. 3. 2019
Delovno srečanje RASR in ORA
več
11. 3. 2019
Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij«
več
7. 3. 2019
16. seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija
več
Arhiv>>

Podjetno v svet podjetništva 2013 v Savinjski regiji - PVSP 2013
Z začetkom leta 2013 je RASR, Razvojna agencija Savinjske regije pričela z izvajanjem projekta »Podjetno v svet podjetništva – PVSP 2013«.

Projekt je bil namenjen pet mesečnemu podjetniškemu usposabljanju brezposelnih mladih s ciljem, da se samozaposlijo. V času usposabljanj so si posamezniki s pomočjo notranjih in zunanjih mentorjev so si pripravili podjetniški načrt in vse potrebno za odprtje svojega podjetja.Izvajanje usposabljanja brezposelnih mladih omogoča Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na podlagi 1. JP, ki se je zaključil 07. 01. 2013 smo na RASR d.o.o. prejeli 72 popolnih prijav. Komisija je opravili 40 razgovorov in izbrala 10 kandidatov, ki so se zaposlili na RASR d.o.o. na delovnem mestu – udeleženec pri projektu PVSP 2013 v času od s 1. 2. 2013 do 31. 6. 2013.

Tako imamo v Savinjski regiji v okviru PVSP naslednja nova podjetja: Grajske sanje, Tanja Jernejc s.p.;  Supleks, trgovina in pravne storitve, Mihael Centrih s.p.;  Agencija Nesa, pravno in nepremičninsko svetovanje, Saša Knez s.p.; Glas citer, Jasmina Levičar s.p., Moja beseda, Barbara Skralovnik s.p.;  Forma, Center za razvoj kompetenc, Svetlana Lazović s.p, Hiša pravopisa, Nina Vozlič s.p., Barbara Lužar s.p., medgeneracijska hiša druženj, Hiša sadežev Žalec.

Na podlagi 2. JP, ki je bil objavljen 13. 5. 2013 je na podlagi 75 popolnih prijav komisija opravila 41 razgovorov. Tako je s 15. 7. 2013 podjetniško usposabljanje na RASR d.o.o. začela druga generacija 10 bodočih podjetnikov in ga zaključila 15.12.2013.

Do sedaj je ustanovljeno eno podjetje: Pravno svetovanje, Neva Zupanc Krajnc s.p., ostala so še v procesu razvoja. Gregor Anderlič je našel zaposlitev, hkrati pa razvija svojo idejo še naprej.


Grajske sanje, Tanja Jernejc s.p.

Supleks, trgovina in pravne storitve, Mihael Centrih s.p. (www.supleks.si; www.pravnaklinika.si); 

Agencija Nesa, pravno in nepremičninsko svetovanje, Saša Knez s.p. (www.agencija-nesa.com);

Glas citer, Jasmina Levičar s.p., (www.glasciter.si)

Moja beseda, Barbara Skralovnik s.p. (www.mojabeseda.si)

Forma, Center za razvoj kompetenc, Svetlana Lazović s.p,

Hiša pravopisa, Nina Vozlič s.p.,

Hiša Sadeži družbe Žalec (www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec)

Pravno svetovanje, Neva Zupanc Krajnc s.p.

Promocijsko predstavitveni dogodek PODPRIMO MLADE (29.10.2013)

Utrinek iz promocijsko predstavitvenega dogodka "PODPRIMO MLADE"

V torek, 29.10.2013, se je v središču Celja uspešno predstavilo 10 potencialnih podjetnikov v okviru projekta Podjetno v svet podjetništva 2013.  Pod sloganom »Podprimo mlade« so s svojimi idejami in produkti stopili nasproti bodočim strankam.

  • Neva Zupanc Kranjc: Pravna pomoč in svetovanje
  • Darja Kos: DiFotoGraf, studio za fotografijo in grafiko
  • Ajda Habjan: PlesKidS- poučevanje angleščine in plesa za najmlajše
  • dr. Andrej Gregorčič: VIS mentalis - poučevanje naravoslovnih predmetov ter izvajanje metode coachinga za osebno rast in razvoj dijakov 
  • Anja Švab: Hiša Anja- oddajanje apartmajev in prevajanje  ter tolmačenje iz nemškega jezika v slovenski jezik in obratno
  • Petra Lešek: pl oblikovanje -krajinsko arhitekturno oblikovanje, notranje oblikovanje in oblikovanje javnih interjerjev
  • Gregor Anderlič: Eko Hram, tradicija narave - socialno podjetje, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo  in pridelavo ekološke zelenjave
  • Marko Krajnc: Econovia- razvoj in trženje inovativnih ekoloških proizvodov in storitev
  • Tjaša Cepuš: Zvočni center SPA  - za harmonijo vašega življenja
  • Katja Senica: DvigZavesti.com- ustanovitev spletnega portala z vsebinami o življenjski resnici in spiritualni rasti ter spletna trgovina

Obiskovalci, med njimi tudi Bojan Šrot, župan občine Celje,  Janez Jazbec, direktor RASR, bivši župan občine Dobje, Franc Salobir, predstavnica občine Vojnik, so bili navdušeni nad predstavljenimi idejami,  kakor tudi nad  promocijskim materialom, ki so ga pripravili za ta dogodek.  Izmenjali so podatke, navezali stike s potencialnimi strankami, uspelo pa jim je pridobiti že prva naročila. 

Promocijo pa so z obiski podprli tudi mediji: Večer, Celjski tednik in TV Celje.

13. maja 2013 je RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavila Javni poziv za udeležence pri operaciji Podjetno v svet podjetništva 2013.

Možnost prijave je bila do 31. maja 2013. 28. maja smo na RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije d.o.o. pripravili predstavitveno delavnico operacije za vse interesente. Udeležilo se jo je 39 kandidatov.

Na Javni poziv  je pravočasno prispelo 90 vlog. Komisija je pri odpiranju ugotovila, da 15 vlog ne ustreza kriterijem ali so pa so nepopolne (manjkali so dokumenti, ki niso bili predmet dopolnitve po Javnem pozivu).

Tako je pet članska komisija (Janez Jazbec, Danica Jezovšek Korent, Karmen Leskošek, Branka Škulj Nussdorfer in mag. Barbara Mikuš Marzidovšek) na podlagi vprašalnikov in razgovorov izbrala le 10 kandidatov, ki so se zaposlili na RASR d.o.o., s skupnim ciljem in nalogo, da se v času usposabljanja samozaposlijo ali zaposlijo.

Druga skupina  udeležencev v operaciji Podjetno v svet podjetništva 2013 v Savinjski regiji je s pet mesečnim usposabljanjem pričela 15. julija 2013 in jo sestavljajo : 

AJDA HABJAN, ANDREJ GREGORČIČ, ANJA ŠVAB, NEVA ZUPANC KRAJNC, PETRA LEŠEK, DARJA KOS, TJAŠA CEPUŠ, GREGOR ANDERLIČ, MARKO KRAJNC in KATJA SENICA

Prva skupina, prvih deset udeležencev, je zaključila z usposabljanjem, ki je trajalo od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013. V tem času so že ustanovljena štiri nova podjetja. V začetku septembra se nameravajo registrirati še štiri nova podjetja. Dve podjetniški ideji potrebujeta za samo realizacijo malce več časa, zato je plan ustanovitve  podjetij v začetku leta 2014.

Konferenca Podjetna mlada Slovenija

O projektu

Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

Delo poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je 3.888.354 €, izvajala se bo na območju vse Slovenije, financirala pa jo bosta Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (15 %).  Pogodbo o izvajanju sta 24. oktobra 2012 podpisala minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak in direktor Regionalnega centra za razvoj iz Zagorja Tomo Garantini. Regionalni centra za razvoj je kot vodilni partner zatem podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo  Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto,  Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane  regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, Regionalno razvojno agencijo severne Primorske in RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije.

Skupaj bo tako do konca leta 2013 vključenih 250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.