Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

CLEAN

Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb«

Na zdravje ljudi vpliva več dejavnikov, tudi zunanjih. Eden izmed njih je radon, ki ga lahko zaznamo v zaprtih prostorih, starejših objektih in splošni okolici.

Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb« je organizirala RASR d. o. o. v sklopu projekta CLEAN in v sodelovanju s podjetjem Eutrip d. o. o. ter zavodom KSSENA. Namen posveta, ki je potekal 15. oktobra v prostorih Narodnega doma Celje, je bil ozaveščanje ljudi o prisotnosti radona v naši neposredni okolici. Radon v odprtem prostoru načeloma ne predstavlja grožnje za naše življenje, vendar lahko visoka koncentracija le-tega v stavbah predstavlja razlog za razvoj pljučnega raka.

Posveta se je udeležilo 30 poslušalcev iz različnih področij poslovanja: vzgoje in izobraževanja, znanstvene sfere, energetski sektor, medijske hiše in splošna javnost. Več strokovnjakov iz različnih področij je predstavilo obravnavano tematiko iz svojega vidika. Govorili so o tem, kaj sploh je radon in kako nastane, kako se ga lahko izmeri in s pomočjo katerih merilnih naprav, kakšni načini preprečevanja vhoda radona v stavbe obstajajo, kakšne so strokovne rešitve na področju sanacij starih objektov in pri novogradnjah.

Direktorica RASR d. o. o., Iva Zorenč poudarja, da je »širjenje znanja, izkušenj, mnenj in iskanje strokovnih rešitev ob pomoči strokovnjakov pomembno, česar pa ni mogoče doseči brez dobre komunikacije. Posledice izpostavljenosti radonu so vidne šele čez leta, zaradi česar je smiselno in ključnega pomena, da se o vplivih in posledicah radona pričnemo pogovarjati danes in nemudoma ukrepamo za dobrobit našega zdravja v prihodnosti.«
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 19. novembra 2019, ob 9. uri, v veliki dvorani Vile Biance v Velenju, na dogodku ozaveščanja o Radonu in njegovem vplivu na zdravje.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 15. oktobra 2019, ob 9. uri, v Narodnem domu v Celju, na dogodku ozaveščanja o Radonu in njegovem vplivu.

6. regionalno srečanje interesnih skupin

6. partnerski sestanek in tematski seminar projekta CLEAN je potekal v Heraklionu. Gostila ga je regija Kreta, na partnerskem sestanku se je združil vseh devet partnerjev, z namenom razpravljanja o projektnih aktivnostih in napredku.

Prvi dan srečanja (24.09.2019) je partnerstvo CLEAN predstavilo regionalne akcijske načrte za vsako regijo posebej in pregledalo delovni načrt, vloge, odgovornosti ter prispevke, ki so potrebni za naslednji semester.

Po zasedanju usmerjevalnega odbora so grški partnerji gostili tematski seminar s predstavitvami o sledečih temah:
1. "Energetski odtis v zgodovinski zgradbi" Atene; "Zacharias Doulgerakis, inženir strojništva.
2. "Varčevanje z energijo v industriji"; Ioannis Aspirtakis, inženir strojništva.
3. "Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje: študije primerov občin Chalandri, Veria in Viannos"; predstavnika ETAM S.A..

Drugi dan srečanja projekta CLEAN (25.09.2019) so partnerji obiskali nekatere izmed dobrih praks, ki jih je regija Kreta opredelila kot pomembne za partnerstvo CLEAN. Primeri dobrih praks so bili:
- Distribucijski center električne energije na Kreti;
- FORTH – Fundacija za raziskave in tehnologijo;
- Grška Mediteranska Univerza – oddelek za elektroinženiring.

5. regionalno srečanje interesnih skupin

V okviru projekta CLEAN je 18. aprila 2019 na domačiji Štraus Kramer v Virštanju potekalo 5. regionalno srečanje interesnih skupin.

RASR je energetskim strokovnjakom Savinjske regije predstavil preteklo delo na projektu ter smernice in cilje zadnjega leta 1. faze projekta, ki se bo zaključila decembra 2019.

Zadnje leto projekta bo usmerjeno predvsem k pisanju regionalnih akcijskih načrtov, s pomočjo katerih bodo predvideni nadaljnji ukrepi na področju energetske učinkovitosti v Savinjski regiji.

Regionalni akcijski načrt bo dokument, sestavljen iz treh dobrih praks energetske učinkovitosti, ki jih je RASR izbral izmed 31 identificiranih v roku projekta.

Tematski seminar in ogled dobrih praks v Iasiju, Romunija – 10. – 11. april 2019

Partnerstvo projekta CLEAN se je zbralo v mestu Iasi v Romuniji.

V sredo, 10. aprila 2019 je potekal sestanek usmerjevalne skupine projekta, kjer so naredili predstavniki partnerskih organizacij pregled prejšnjega semestra, dosedanjega doseganja zastavljenih ciljev in postavili smernice za naprej, od promocije projekta do pisanja regionalnih akcijskih načrtov, katerega bo morala vsaka sodelujoča regija zaključiti do konca 1. faze projekta oziroma do konca leta 2019. Glede na potencial ukrepov, ki jih bodo organizacije navedle v svojih regionalnih akcijskih načrtih bo odločeno, ali lahko napredujejo v dve leti trajajočo 2. fazo projekta, ki se bo zaključila 2021. 

V popoldanskem delu dneva so si partnerji in člani njihovih regionalnih interesnih skupin ogledali dobre prakse energetske učinkovitosti občine Iasi, drugi dan partnerskega srečanja pa je potekal tematski seminar, kjer se je za pozdravnim govorom župana zvrstilo osem predavateljev, strokovnjakov energetske sanacije in energetske učinkovitosti.

Izmenjava osebja v Caenu, Francija – 28. – 29. november 2018

V novembru je v sklopu projekta CLEAN potekala izmenjava osebja v normandijskem mestu Caen. Projektni partnerji, ki so se dogodka udeležili so imeli možnost podrobneje spoznati dobre prakse energetske učinkovitosti, ki jih izvajajo v partnerki regiji projekta na severu Francije.

Predstavljeni so bili predvsem izzivi, ki jih povzročajo slabo izolirane stavbe ter hladno vlažno podnebje, ter različni projekti s katerimi poskuša regija zmanjšati porabo energije in hkrati povezovati med sabo ljudi, podjetja in organizacije.

 

S projekti, ki jih lahko podrobneje opisane najdete v spodnjem dokumentu, jim na različne načine in z različnimi pristopi uspeva spreminjati mišljenje ljudi in hkrati delovanje celotne regije.

3. PARTNERSKO SREČANJE: CELJE, VELENJE IN LAŠKO, SLOVENIJA – 12.9.2018 – 13.9.2018

MEDNARODNA KONFERENCA V CELJU

Razvojna agencija Savinjske regije je v septembru 2018 gostila partnersko srečanje projekta CLEAN. V sklopu 3. tematskega seminarja smo na Mednarodnem obrtnem sejmuorganizirali mednarodno konferenco z naslovom »KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE? S trajnostnimi rešitvami za vsakogar do Integralne zelene regije«. 

Goste, predavatelje in predstavnike osmih tujih partnerskih regij so pozdravili in nagovorili Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, mag. Branko Kidrič, župan Rogaške Slatine in predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije ter mag. Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma, vsem zbranim pa je nato predstavnica vodilnega partnerja ERNACT, Ianire Renobales predstavila projekt CLEAN, aktivnosti, ki jih partnerske regije izvajamo v sklopu projekta ter cilje za prihodnost, vključno z regionalnimi akcijskimi načrti, katere bomo začeli snovati že pred koncem letošnjega leta.

Za uvodnimi pozdravi so se nato zvrstili predavatelji z ministrstev, predstavniki lokalnih skupnosti, strokovnjaki s področja energetske učinkovitosti, okoljevarstveniki in inovatorji.

Dr. Robert Drobnič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je govoril o medsektorskih sinergijah, ki jih omogočajo mednarodni projekti, dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor, se je dotaknila teme okoljevarstva, ter s tem strateških usmeritev in finančne podpore inovacijskih projektov za nizkoogljično gospodarstvo, podobno temo pa je odprl tudi Jernej Stritih, bivši državni sekretar za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, govoril je namreč o tem, kako je možno, s pravilnimi vlaganji v inovacije in razvoj novih tehnologij, prehod v nizko-ogljično družbo narediti ekonomsko koristen.

Kot strokovnjaka z področja energetske učinkovitosti sta predavala Cveto Fendre, predavatelj in vodja energetskega inženiringa s Šolskega centra Velenje in Sašo Mozgan, predstavnik  Zavoda energetska agencija KSSENA, kot inovator pa je Janez Gorenšek, direktor Zavoda IAMB udeležencem predstavil inovativno bioizolacijo - micelijske izolacijske plošče, ki jih razvijajo na Inštitutu za aplikativno mikologijo in biotehnologijo.

Ukrepe Mestne občine Celje v prehodu k večji energetski učinkovitosti v obliki javno zasebnega partnerstva, ki ga izvaja občina je predstavil Sandi MarzidošekJurij Stritih pa je ponudil vpogled v dobre prakse energetske učinkovitosti, ki so trenutno na razpolago v Savinjski regiji.

Mednarodno konferenco pa je zaključila dr. Darja Piciga s predstavitvijo dela Razvojne agencije Savinjske regije, katere številni projekti obsegajo vsa potrebna področja, da lahko Savinjsko regijo imenujemo model Integralne zelene regije.

ŠTUDIJSKI OBISK DOBRIH PRAKS V VELENJU

V popoldanskem delu partnerskega srečanja smo se s tujimi partnerji odpravili v Velenje na ogled tamkajšnjih dobrih praks energetske učinkovitosti.

Pred občinsko stavbo nas je pozdravil in nagovoril podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, nato pa nas je Cveto Fendre odpeljal čez mesto do Šolskega Centra Velenje, kjer je bil partnerjem predstavljen sistem energetskega upravljanja stavb in energetskega knjigovodstva.

Sledil je ogled Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC, ki je kot raziskovalno, izobraževalni energetski poligon na voljo študentom in profesorjem pri razvijanju sistemov in produktov prilagojenih slovenskemu podnebju, katerih rezultat je večja energetska učinkovitost. Tu smo si ogledali sisteme za izkoriščanje obnovljive energije, laboratorij za energetsko učinkovitost, srečanje pa zaključili v nizko-energetski hiši, imenovani tudi pasivna hiša za katero je značilno, da je zmožna proizvodnje več energije, kot pa jo dejansko porabi.

PARTNERSKI SESTANEK V LAŠKEM

Naslednji dan partnerskega srečanja, 13. september 2018 je bil namenjen sestanku usmerjevalne skupine, torej predstavnikom vseh devetih partnerskih organizacij.

V občinski stavbi občine Laško nas je pozdravil župan Franc Zdolšek, ki je na kratko predstavil občino, dosedanje aktivnosti in dosežke na področju energetske učinkovitosti ter cilje za prihodnost.

Na sestanku smo naredili pregled že izvedenih polletnih aktivnosti, statističnih podatkov poteka projekta, doseganja vmesnih ciljev in pregled prihodnjega leta, v katerem bomo z decembrom zaključi s prvo fazo izvajanja projekta CLEAN.

V začetku naslednjega leta mora vsaka partnerska regija pripraviti svoj osnutek regionalnega akcijskega načrta, ki bo podlaga za drugo fazo izvajanja projekta, ki bo trajala dve leti, začenši z 2020.

MEDNARODNA KONFERENCA V CELJU

KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE?

S trajnostnimi rešitvami za vse do integralne zelene regije 

Razvojna agencija Savinjske regije že drugo leto sodeluje na evropskem projektu v sklopu evropskega programa Interreg Europe. V partnerstvu z regijami iz osmih evropskih držav želimo s projektom »CLEAN – Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljično regijo« vplivati na možnosti sprememb na enem izmed prioritetnih področij evropske politike, ki se dotika tudi energetske učinkovitosti. Mednarodno konferenco bo Razvojna agencija Savinjske regije pripravila v sklopu mednarodnih tematskih seminarjev, ki v času trajanja projekta CLEAN potekajo v vseh partnerskih državah. V ta namen smo kot predavatelje povabili strokovnjake, ki delujejo na področju energetske učinkovitosti, alternativnih virov energije, varstva narave in raziskovalce, ki se ukvarjajo z inovativnimi rešitvami, ki bodo v prihodnosti pripomogle k lažjim in cenejšim in bolj naravi-prijaznim produktom.

4. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN

V okviru projekta CLEAN je 9. julija 2018 na posestvu Na Škaluc potekalo 4. regionalno srečanje interesnih  skupin. 
Glavni cilj tega srečanja je bila organizacija tematskega seminarja (mednarodne konference), študijskega obiska in srečanja projektnih partnerjev v sklopu projekta CLEAN. Dogodki bodo potekali 12. in 13. septembra 2018 v Savinjski regiji.
Na srečanju so bile predstavljene dosedanje aktivnosti in primeri dobrih praks projekta CLEAN.

Predstavili so se predavatelji s temami, katere bodo predstavili v sklopu seminarja - mednarodne konference, ki bo potekala 12. septembra na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. V nadaljevanju so govorili o nadaljnjih aktivnostih in pripravi akcijskega načrta.

3. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN

2. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN - 12. 12. 2017

1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN - 16. 6. 2017

2. PARTNERSKO SREČANJE: SUNDSVALL, ŠVEDSKA - 24. 4. 2018 - 25. 4. 2018

V sklopu Interreg Europe projekta CLEAN smo se udeležili izmenjave na Švedskem, v manjšem severnem mestu Sundsvall, ki je del regije Vasternorrlands, ene izmed devetih regij, ki tvorijo partnerstvo transregionalnega projekta na področju tehnologij in inovacij za nizkoogljično življenje.

Prvi dan so potekale predstavitve ukrepov, ki jih je Švedska sprejela z namenom, da zmanjša ogljični odtis oziroma izboljša energetsko učinkovitost, hkrati pa so predstavili tudi svoje dobre prakse pri delu z obnovljivimi viri in perspektivne cilje, ki si jih želijo doseči vsaj v naslednjih desetih letih.

Popoldne smo si na terenu lahko ogledali stanovanje, v katerem socialno ogrožene, priseljence in celo študente poučujejo o pravilni uporabi stvari – od energetsko učinkovite porabe vode do pravilnega sortiranja odpadkov, za čim manjše onesnaževanje okolja.

Druga dobra praksa, ki so nam jo pobližje predstavili pa je bila bolnišnica, v kateri hladijo zrak in razne medicinske instrumente s pomočjo taljenega odpadnega snega, ki ga na zbirališče pripeljejo iz mesta.

Drugi dan so potekali partnerski sestanki, kjer je bilo govora o napredovanju projekta v vsaki regiji in nalogah, ki jih moramo izpolniti do konca 1. obdobja ter o naslednji partnerski izmenjavi, ki bo potekala 12. in 13. septembra v Savinjski regiji.

1. PARTNERSKO SREČANJE: CAEN, FRANCIJA - 10. 10. 2017 - 11. 10. 2018

CLEAN ali Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije je projekt, ki se financira v okviru programa Interreg Europe, je bil uradno predstavljen v Normandiji (Francija) na konferenci, v organizaciji tamkajšnjega projektnega partnerja Kooperative Les 7 Vents. Predstavnike devetih partnerskih regij projekta in ostale deležnike je 10. in 11. oktobra 2017 gostilo francosko mesto Caen, ki je glavno mesto in občina severozahodne francoske regije Spodnje Normandije. Zbrali so se v nekdanjem ženskem samostanu Abbaye aux Damesu, kjer je danes sedež regionalnega sveta Spodnje Normandije. Razpravljali so o aktivnostih projekta CLEAN, projekta za izboljšanje regionalnih politik energetske učinkovitosti.

Začetna konferenca, ki je združila več kot 70 energetskih strokovnjakov in interesnih skupin, je partnerstvu prinesla priložnost, da ne predstavi samo dobre regionalne prakse, ki podpirajo energetsko učinkovitost stavb, temveč omogoči tudi izmenjavo znanja in navdiha za skupno izboljšavo regionalni politik energetske učinkovitosti. Sandrine Mésirard, direktorica Oddelka za okolje in trajnostni razvoj v regiji Normandija, je po pregledu predvidenega doprinosa Normandije  in pričakovanja iz tega projekta povedala: "Območje Normandije se še posebej veseli spoznati primere dobrih praks in izkušenj, ki jih bo mogoče aplicirati na svojem ozemlju". Florian Guillotte, vodja projekta v Kooperative Les 7 Vents, pa je dodal: "na področju oblikovanja politike energetske učinkovitosti lahko projekt CLEAN nosi širšo prepoznavnost že obstoječih pobud, hkrati pa omogoča vpogled v njihovo izboljšavo".

Med samo konferenco so partnerji projekta CLEAN izvedli delavnico "hitrih sestankov/tekmovanja za energetsko učinkovitost " in za posameznimi  okroglimi mizami predstavili svoje dobre regionalne prakse. Po izboru najbolj zanimivih so se udeleženci strinjali, da so projektni partnerji zagotovili najboljši možni učni učinek z izmenjavo znanj in izkušenj na podlagi osebnih stikov z razlago in aktivno debato o dobrih praksah. "Po vsej Evropi lahko opazimo, da je veliko dobrih praks osredotočenih na izboljšanje stanja zgradb. Predvsem pa nam vsem kaže nadaljnjo pot. Navdušen sem nad vsemi temi pobudami.", je še poudaril Alain Deffontaines, vodja Oddelka za stavbe in trajnostni razvoj v regiji Normandija. Poleg tega je 14. podpredsednik François Xavier Priollaud, zadolžen za Evropske zadeve in mednarodne odnose v regiji Normandija poudaril, da je "Regija Normandija vesela in ponosna, da je del tega procesa, kar kaže, da je ideja o Evropi in Evropski uniji, ne le v črpanju sredstev, temveč moč biti resničen udeleženec pri souporabi in inovacijah. Tu se dogajajo konkretne stvari."

Partnerjem projekta CLEAN je bilo s pomočjo dveh študijskih obiskov omogočeno priti do izkušenj normandijskih strokovnjakov za energetsko učinkovitost stavb. Partnerji so kot prvi študijski obisk obiskali 43 prenovljenih družbenih stanovanj okoli mesta Hérouville Saint Clair. Projekt se lahko pohvali z zelo nizko porabo energije. Od leta 2008 do leta 2015 je sistem, ki se je imenoval FORES, omogočil obnovo 2935 stanovanjskih enot, ki so izpolnjevali standard BBC Effinergie Rénovation. Cilj je bil doseči pozitivno energetsko učinkovitost do leta 2020. Za lažje izvajanje takšnih dosežkov je bilo v letu 2011 sklenjeno, da bo ESRR podpiral obstoječi projekt. Ta sredstva so bila pridobljena  skladno s 7. členom Operativnega programa ESRR: "Podpora za trajnostni razvoj mest"KICK-OFF MEETING: NEAPELJ, ITALIJA - 30. 3. 2017 - 31. 3. 2017

CLEAN