Aktualno
12. 8. 2019
Dogodek Grajski živ žav
več
18. 6. 2019
Sestanek projekta LIVING CASTLES
več
17. 6. 2019
26. kolesarska dirka Po Sloveniji – 19. do 23. junij
več
12. 6. 2019
Seminar SOCIALNE AKTIVACIJE
več
Arhiv>>

InnovaSPA

1.      REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN - 22. oktober 2018

V oktobru 2018 je Razvojna agencija Savinjske regije organizirala 1. regionalno srečanje interesnih skupin v sklopu projekta InnovaSPA.

Na srečanju so predstavniki različnih podjetij debatirali o sedmih termalnih zdraviliščih Savinjske regije, njihovih specifikah, preventivnih in kurativnih programih, ki jih izvajajo ter predvsem o različnih programih, temelječih na termalnih vodah, ki jih izvajajo. Tema je nanesla tudi na obstoječo zakonodajo in možnosti dostopa do preventivnega zdravljenja.

V času srečanja sta se definirali tudi prvi dve dobri praksi preventivnega zdravljenja, ki ju izvajajo v Termah Olimia in Thermani Laško. V Olimii je to Selfness, kjer ogromno pozornosti namenjajo sproščanju s pomočjo zvoka in frekvenc, ki blagodejno vplivajo na telo in so sonaravne frekvencam človeškega telesa, ta način sproščanja pa podpirajo s svojo specifično termalno vodo. V Thermani Laško pa se osredotočajo na svoje zaposlene z izvajanjem Promocije zdravja na delovnem mestu, kjer so posebej za dobro počutje zaposlenih oblikovali poseben program z jogo, šolo dobre drže, pohodi v naravo, predavanji proti stresu in dostopom do bazenov s termalno vodo.

Sledila je SWOT analiza petih tem, ki so jih projektni partnerji definirali v prijavnici projekta InnovaSPA, in sicer:

·        Oblikovanje inovativnih zdravljenj in storitev nege za oblikovanje novih terapij

·        Učinkovitejša zdravstvena oskrba, preventiva in rehabilitacija

·        Spodbujanje ljudi k zdravemu načinu življenja s pomočjo preventivnega zdravljenja

·        Spodbujanje projektov sodelovanja z namenom razvijanja novih produktov in konceptov zdravljenja temelječih na termalnih vodah z normativi in specifikacijami, ki zagotavljajo možnost ponovitve znotraj termalnih podjetij in možnost prenosa v druge regije

·        Oblikovanje novih regionalnih termalnih strategij za razvoj novih instrumentov v zvezi s preventivnim zdravljenjem in termalnimi ponudbami.

 

Rezultati SWOT analize so se v veliki meri ujemali s Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč ter vizijo, ki je izražena v njej.

Pridobljene rezultate je RASR nato posredoval vodilnemu partnerju, ki bo za vsako partnersko regijo projekta pripravil analizo trenutnega stanja in s tem bo lažje definiranje bolj specifičnih ciljev projekta za posamezna območja.

 


Foto: Marielsa Niels - Thermauvergne

InnovaSPA je projekt programa Interreg Europe, ki smo ga skupaj s partnerji iz sedmih tujih regij začeli izvajati s 1. 6. 2018.

Projekt temelji na inovacijah, bodisi novih produktih ali drugačnih pristopih dostopnosti v termalnem zdravstvu z orientacijo na preventivno zdravljenje s termalnimi vodami.

Razvojna agencija Savinjske regije se je projektu pridružila zaradi svojih edinstvenih možnosti termalnega zdravstva, saj se lahko kot regija pohvalimo s kar sedmimi termalnimi zdravilišči: Terme Topolšica, Terme Zreče, Terme Dobrna, Thermana Laško, Rimske toplice, Terme Olimia in Zdravilišče Rogaška.

Projekt je za našo regijo torej idealen, saj bi lahko ljudem, predvsem starejšim, katerih odstotek se v naši družbi iz leta v leto viša, nudili dodatno, še kako potrebno preventivno zdravljenje s pomočjo termalne vode.

Projekt bo izvajan v dveh fazah.

V 1. fazi, ki traja od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020 bodo sodelujoče države naredile analizo stanja v svojih regijah, na podlagi katere bomo specificirali izkušnje, ki jih želimo izmenjati in dobre prakse, ki jih želimo podeliti s partnerji. S pomočjo pridobljenih informacij bomo nato razvili regionalne akcijske načrte, ki jih bomo v 2. fazi, ki bo trajala do 30. 11. 2022, implementirali v vsaki partnerski regiji posebej in s tem vplivali na povezovanje različnih akterjev s ciljem pripomoči k boljšim pogojem preventivnega zdravljenja.

PARTNERSKE DRŽAVE:

1. FRANCIJA - Thermauvergne association

2. MADŽARSKA - University of Debrecen

3. LATVIJA – University of Latvia

4. POLJSKA – Warmia and Mazury Regional Development Agency JSC in Olsztyn

5. ROMUNIJA – Regional Development Agency Centru

6. LITVA – Lithuanian Innovation Centre

7. PORTUGALSKA – Faculty of Medicine of the University of Porto

8. SLOVENIJA – Development Agency of Savinjska region

  

OBDOBJE IZVAJANJA: 2018 - 2022

VREDNOST PROJEKTA: 1,3 milijone EUR

ZA RASR : 139.835,00 EUR


Dostop do spletne strani projekta: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/