Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

InnovaSPA

Virtualni študijski obisk projekta InnovaSPA

Mednarodni projekt InnovaSPA že nekaj let povezuje osem različnih partnerjev, iz osmih evropskih držav, v iskanju inovativnih pristopov in rešitev na področju preventivnega zdravja in termalnega zdravljenja ter pri soočanju z izzivom starajoče se družbe. Slovenski partner v projektu je RASR – Razvojna agencija Savinjske regije, ki je bila 5. maja gostiteljica virtualnega študijskega obiska Savinjske regije, v kateri se nahaja kar 7 od skupno 13 slovenskih naravnih zdravilišč. 

Študijski obiski v okviru projekta InnovaSPA, ki so osnova medregionalnega učenja in izmenjave praks med državami in partnerji projekta iz različnih termalnih regij, so doslej potekali v živo na terenu, lani in letos pa zaradi epidemije novega koronavirusa zgolj virtualno. Enodnevnega virtualnega študijskega programa se je tako preko spleta udeležilo več kot 80 predstavnikov iz Francije, Madžarske, Latvije, Poljske, Romunije, Litve in Portugalske, slovenski gostitelji pa so jih popeljali na virtualni obisk nekaterih naravnih zdravilišč in zdravstvenih ustanov, ki se ukvarjajo z zdravstveno preventivo.

Zdrav življenjski slog in izziv starajoče se družbe

»Eden najpomembnejših  izzivov projekta InnovaSPA je aktivna skrb za starajočo se družbo. S projektom želimo dokazati, da ji lahko na osnovi termalnega zdravljenja in z uvajanjem inovativne medicine in nege zagotovimo učinkovitejše zdravstveno varstvo ter bolj zdrav življenjski slog in bolj kakovostno življenje tudi v zrelih letih,« je prepričana Iva Zorenč,  direktorica RASR – Razvojne agencije Savinjske regije.

Termalna zdravilišča od nekdaj izvir zdravja in dobrega počutja

Ljudje so od nekdaj iskali mir in sprostitev v naravi, v termalnih zdraviliščih, ob izvirih termalnih in mineralnih voda, ter odkrivali skrivnost dobrega počutja.
Razvoj in uveljavitev slovenskih zdravilišč je omogočilo prav bogastvo neokrnjenih naravnih danosti naše dežele. Najpomembnejši sta termalna in mineralna voda (svetovno znana Radenska tri srca in Donat Mg), morska voda in slanica, organski in anorganski peloidi ter morska, panonska in predalpska srednjegorska mikroklima. Še posebej Savinjska regija je izjemno bogata z različnimi termalnimi in mineralnimi vodami, in tukaj se je skozi zgodovino razvilo kar sedem slovenskih zdravilišč, ki privabljajo ljudi od blizu in daleč: Zdravilišče Laško, Rimske toplice, Terme Zreče, Terme Dobrna, Terme Topolšiča, Zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Olimia Podčetrtek. V virtualni študijski predstavitvi so se predstavila le nekatera med njimi, Terme Olimia, Zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Dobrna, spoznali smo preventivne programe na terenu, ki jih izvajajo v Zdravstvenem domu Celje, predstavili pa so še nekateri partnerji iz lokalnih okolij, ki tesno sodelujejo s samimi zdravilišči in s svojo ponudbo obogatijo bivanje zdraviliških gostov.

Življenje ne pomeni biti živ, ampak biti zdrav

V okviru projekta InnovaSPA bodo v nadaljevanju projektni partnerji razvili 8 regionalnih akcijskih načrtov na področju preventivnega in termalnega zdravljenja, kar bo zagotovo doprineslo k bolj kakovostnim storitvam v zdravstveni preventivi, v skrbi za starajočo se družbo. To pa je nadvse pomembno za prihodnost naše družbe in zdravje posameznika. Kot pravi znani latinski izrek: "Non est vivere, sed valere vita est." oziroma»Življenje ne pomeni biti živ, ampak biti zdrav.«


4. študijski obisk projekta InnovaSPA

Strokovnjaki za termizem in preventivno zdravje iz osmih evropskih držav se med 23. in 29. septembrom 2019 udeležili 4. študijskega obiska projekta InnovaSPA v Penafielu, regija Norte, Portugalska.

Po uvodnem jutru prvega dne (24.09.2019), ki je potekal na sedežu CIM-TS (Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa) so partnerji in interesne skupine najprej obiskali prenovljene terme Caldas de Aregos ob reki Duero, v mestecu Resende. Ogled so nadaljevali v termah Termas de São Vicente, kjer so spoznali zdraviliško dejavnost, ki je namenjena zdravljenju in preprečevanju revmatičnih in mišično-skeletnih bolezni ter boleznim dihalnega trakta.

Drugi dan (25.09.2019) so obiskali mesto Amarante in si ogledali povsem nove Termas de Amarante. Nato so si ogledali še Termas de Chaves v mestu Chaves, ki ponujajo medicinske in wellness tretmaje. Predstavljen je bil tudi projetk Chaves-Verín: Water Eurocity, ki povezuje dve državi, reko Tâmega in devet izvirov.

Tretji dan (26.09.2019) so študijski obisk pričeli v mestu Vidago, kjer so na partnerskem delovnem sestanku najprej pregledali napredovanje projetka InnovaSPA, izmenjali so mnenja o dosedanjih študijskih obiskih in na kratko predstavili naslednje srečanje partnerjev projekta, ki bo v Savinjski regiji v Sloveniji. Nato so si ogldai drugi del t. i. Water Route poti in hotel Palace, ki je bil zgrajen leta 1910 in takrat eden najbolj razkošnih hotelov na Iberskem polotoku. Na koncu so si ogledali še Medicinsko fakulteto in bolnico S. João ter se sprehodili skozi Porto do reke Duero.

1.      REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN - 22. oktober 2018

V oktobru 2018 je Razvojna agencija Savinjske regije organizirala 1. regionalno srečanje interesnih skupin v sklopu projekta InnovaSPA.

Na srečanju so predstavniki različnih podjetij debatirali o sedmih termalnih zdraviliščih Savinjske regije, njihovih specifikah, preventivnih in kurativnih programih, ki jih izvajajo ter predvsem o različnih programih, temelječih na termalnih vodah, ki jih izvajajo. Tema je nanesla tudi na obstoječo zakonodajo in možnosti dostopa do preventivnega zdravljenja.

V času srečanja sta se definirali tudi prvi dve dobri praksi preventivnega zdravljenja, ki ju izvajajo v Termah Olimia in Thermani Laško. V Olimii je to Selfness, kjer ogromno pozornosti namenjajo sproščanju s pomočjo zvoka in frekvenc, ki blagodejno vplivajo na telo in so sonaravne frekvencam človeškega telesa, ta način sproščanja pa podpirajo s svojo specifično termalno vodo. V Thermani Laško pa se osredotočajo na svoje zaposlene z izvajanjem Promocije zdravja na delovnem mestu, kjer so posebej za dobro počutje zaposlenih oblikovali poseben program z jogo, šolo dobre drže, pohodi v naravo, predavanji proti stresu in dostopom do bazenov s termalno vodo.

Sledila je SWOT analiza petih tem, ki so jih projektni partnerji definirali v prijavnici projekta InnovaSPA, in sicer:
·        Oblikovanje inovativnih zdravljenj in storitev nege za oblikovanje novih terapij.
·        Učinkovitejša zdravstvena oskrba, preventiva in rehabilitacija.
·        Spodbujanje ljudi k zdravemu načinu življenja s pomočjo preventivnega zdravljenja.
·        Spodbujanje projektov sodelovanja z namenom razvijanja novih produktov in konceptov zdravljenja temelječih na termalnih vodah z normativi in specifikacijami, ki zagotavljajo možnost ponovitve znotraj termalnih podjetij in možnost prenosa v druge regije.
·        Oblikovanje novih regionalnih termalnih strategij za razvoj novih instrumentov v zvezi s preventivnim zdravljenjem in termalnimi ponudbami.

Rezultati SWOT analize so se v veliki meri ujemali s Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč ter vizijo, ki je izražena v njej.

Pridobljene rezultate je RASR nato posredoval vodilnemu partnerju, ki bo za vsako partnersko regijo projekta pripravil analizo trenutnega stanja in s tem bo lažje definiranje bolj specifičnih ciljev projekta za posamezna območja.

Foto: Marielsa Niels - Thermauvergne

InnovaSPA je projekt programa Interreg Europe, ki smo ga skupaj s partnerji iz sedmih tujih regij začeli izvajati s 1. 6. 2018.

Projekt temelji na inovacijah, bodisi novih produktih ali drugačnih pristopih dostopnosti v termalnem zdravstvu z orientacijo na preventivno zdravljenje s termalnimi vodami.

Razvojna agencija Savinjske regije se je projektu pridružila zaradi svojih edinstvenih možnosti termalnega zdravstva, saj se lahko kot regija pohvalimo s kar sedmimi termalnimi zdravilišči: Terme Topolšica, Terme Zreče, Terme Dobrna, Thermana Laško, Rimske toplice, Terme Olimia in Zdravilišče Rogaška.

Projekt je za našo regijo torej idealen, saj bi lahko ljudem, predvsem starejšim, katerih odstotek se v naši družbi iz leta v leto viša, nudili dodatno, še kako potrebno preventivno zdravljenje s pomočjo termalne vode.

Projekt bo izvajan v dveh fazah.

V 1. fazi, ki traja od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020 bodo sodelujoče države naredile analizo stanja v svojih regijah, na podlagi katere bomo specificirali izkušnje, ki jih želimo izmenjati in dobre prakse, ki jih želimo podeliti s partnerji. S pomočjo pridobljenih informacij bomo nato razvili regionalne akcijske načrte, ki jih bomo v 2. fazi, ki bo trajala do 30. 11. 2022, implementirali v vsaki partnerski regiji posebej in s tem vplivali na povezovanje različnih akterjev s ciljem pripomoči k boljšim pogojem preventivnega zdravljenja.

PARTNERSKE DRŽAVE:
1. FRANCIJA - Thermauvergne association
2. MADŽARSKA - University of Debrecen
3. LATVIJA – University of Latvia
4. POLJSKA – Warmia and Mazury Regional Development Agency JSC in Olsztyn
5. ROMUNIJA – Regional Development Agency Centru
6. LITVA – Lithuanian Innovation Centre
7. PORTUGALSKA – Faculty of Medicine of the University of Porto
8. SLOVENIJA – Development Agency of Savinjska region

OBDOBJE IZVAJANJA: 2018 - 2022

VREDNOST PROJEKTA: 1,3 milijone EUR

ZA RASR : 139.835,00 EUR


Dostop do spletne strani projekta: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/