Aktualno
17. 10. 2018
Obvestilo o izvedbi popisa poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije in vzpostavitev ažurne evidence
več
17. 10. 2018
Zaključna prireditev ETM 2018
več
4. 10. 2018
Slovenski regionalni dnevi 2018
več
3. 10. 2018
Zadnji dan za prijavo na R2B sestanke na 11. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij
več
Arhiv>>

2SoKroG

PROJEKT
2SoKroG kot inovativni model javnih storitev na čezmejnem območju rešuje problem premalo učinkovitega sistema socialnih transferjev, ki so v porastu na obeh straneh meje in glede na demografske kazalnike predstavljajo resen problem. Z uporabo inovativnega modela bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti javnih ustanov socialnih in zaposlitvenih storitev s socialno aktivacijo in krepitev medsebojnih partnerstev. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo kot ključne javne institucije pri spremembi obstoječega stanja. 

PARTNERJI
– Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (vodilni partner)
– Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
– Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.
– Javna ustanova za razvoj Varaždinske županije
– Centar za socijalnu skrb Čakovec
– Javna ustanova za regionalni razvoj Međimurske županije REDEA
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, OS Ptuj
OUTPUTI
a) Krepitev partnerstva med javnimi organi socialne aktivacije na čezmejnem območju.
b) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti preko modela 2SoKroG.
c) Prenos modela 2SoKroG v prakso in dvig ravni kakovosti javnih storitev na področju socialne aktivacije.
d) Izboljšanje znanja in veščin javnim uslužbencem na področju socialne aktivacije