Aktualno
7. 5. 2019
"Zdravju naproti po Pelikanovi poti"
več
4. 4. 2019
Svetovni dan zdravja 2019
več
13. 3. 2019
Delovno srečanje RASR in ORA
več
11. 3. 2019
Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij«
več
Arhiv>>

LIVING CASTLES

V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine.Glavno vodilo projekta bo osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih gradov.Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo.Gradovi so spomeniško in kulturno zaščiteni objekti, zato je njihova namembnost velikokrat rigidno določena in so zaradi tega spremembe težke in drage.Projekt bo veliko pozornost namenjal iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa boljšo doživljajsko izkušnjo.Tehnologija nam v današnjem času omogoča, da s pomočjo virtualnih očal in drugih vmesnikov hodimo po grajskih hodnikih, vidimokako so se gradovi spreminjali skozi čas.Hologramske projekcije omogočijo, da pred nami oživijo zgodovinske osebe in mitološka bitja; 3D projekcije pa zidovom vdahnejo novo dimenzijo. Omenjena tehnologija je bila še pred nekaj leti nedostopna splošnemu uporabniku bodisi zaradi cene bodisi zaradi naprednih znanj za uporabo.Danes je ta tehnologija prosto dostopna in dosegljiva. Prednost uporabe le-te je, da se lahko vsebine spreminjajo oz. so prilagojene različnim ciljnim skupinam in tako omogočajo dinamičnoin raznoliko ponudbo z enkratno investicijo. Prav tako pa je prenos in izmenjava digitalizirane kulturne dediščine (fotografije, slike, itd.) veliko cenejša in omogoča obogatitev stalnih muzejskih zbirk ter promocijskih aktivnosti. Nabor skupnih spremljevalnih dogodkov in investicij v kulturno dediščino bo ponudil edinstveno doživljanje grajskega življenja.

Vodilni partner:Međimursko veleučilište u Čakovcu
Projektni partnerji: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj , Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Gradski muzej Varaždin , Muzej Međimurja Čakovec , Muzeji Hrvatskog Zagorja , Proteus d.o.o.

Delovni sestanek v Varaždinu