Aktualno
15. 9. 2021
"Z zgodbami v virtualno resničnost"
več
15. 9. 2021
Predstavitev projekta LIVING CASTLES
več
14. 9. 2021
Obisk predstavnikov vodilnega partnerja Međimursko veleučilište iz Čakovca.
več
14. 9. 2021
»Z zgodbami v virtualno resničnost«
več
Arhiv>>

LIVING CASTLES

V ponedeljek, 9. 9. 2019, je v Celju na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o., potekal delovni sestanek vseh partnerjev v projektu LIVING CASTLES.

Projekt je v polnem teku, saj se bliža drugo obdobje poročanja. Partnerji z obeh strani meje smo se intenzivno dogovarjali in usklajevali vse aktivnosti povezane z doseganjem ciljnih skupin projekta, promocijo, izvajanjem delavnic in z vsebinami za video mapping, holografske projekcije ter projekcije virtualnih očal.

V petek, 6. 9. 2019, je na gradu Podsreda potekal študijski krožek s predavanjem Janeza Gorenšeka »Zdravilna moč gob - Gobe kot hrana in zdravilo«.

Skrivnostno grajsko okolje je bilo spet dobra iztočnica, da smo udeležence seznanili s projektom »Living Castles«, ki se je začel oktobra 2018 in se bo zaključil marca 2021.

Glavni cilj projekta je povečati privlačnost in ekonomiko gradov in dvorcev, ki sodelujejo v projektu.

Projekt »Living Castles« ali Živi gradovi smo predstavili na dogodku, ki se odvijal na gradu Podsreda v Kozjanskem regijskem parku.

V nedeljo, 25. 8. 2019, se je v okviru prireditve Grajski živžav veliko število obiskovalcev ustavilo pri naši stojnici na grajskem dvorišču

in prisluhnilo nastajajoči zgodbi pletenja turistično povezane mreže slovenskih in hrvaških gradov in dvorcev.

Z udeležbo na Kreativnem inkubatorju smo mlajšim prebivalcem Celja podrobneje predstavili projekt »Living Castles« ali Živi gradovi. Gre za projekt v okviru Interreg Slovenija – Hrvaška, kjer se s pomočjo osnovanja skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev gradi prepoznavnost zgodovinskih objektov. Slednji se povezujejo v turističen produkt, ki strmi k večji promociji same regije in njene kulturne dediščine.

Projekt omogoča vpogled v arhitekturo gradov in dvorcev, samo življenje grofov, dam ter vitezov na poseben, inovativen in privlačen način za obiskovalce vseh starostnih skupin. Tako se lahko že danes s pomočjo virtualnih očal sprehodite po hodnikih in sobanah Starega gradu Celje ter si ga ogledate skozi oči grofov Celjskih.

Pametna integracija v projektu združuje naravno in kulturno komponento, segment znanja, napredno tehnologijo, skupnost in ozaveščanje prebivalstva v smislu zelenega gospodarstva. Velik poudarek se daje predvsem trajnostni rabi naravnih in kulturnih virov.
V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine.Glavno vodilo projekta bo osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih gradov.Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo.Gradovi so spomeniško in kulturno zaščiteni objekti, zato je njihova namembnost velikokrat rigidno določena in so zaradi tega spremembe težke in drage.Projekt bo veliko pozornost namenjal iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa boljšo doživljajsko izkušnjo.Tehnologija nam v današnjem času omogoča, da s pomočjo virtualnih očal in drugih vmesnikov hodimo po grajskih hodnikih, vidimokako so se gradovi spreminjali skozi čas.Hologramske projekcije omogočijo, da pred nami oživijo zgodovinske osebe in mitološka bitja; 3D projekcije pa zidovom vdahnejo novo dimenzijo. Omenjena tehnologija je bila še pred nekaj leti nedostopna splošnemu uporabniku bodisi zaradi cene bodisi zaradi naprednih znanj za uporabo.Danes je ta tehnologija prosto dostopna in dosegljiva. Prednost uporabe le-te je, da se lahko vsebine spreminjajo oz. so prilagojene različnim ciljnim skupinam in tako omogočajo dinamičnoin raznoliko ponudbo z enkratno investicijo. Prav tako pa je prenos in izmenjava digitalizirane kulturne dediščine (fotografije, slike, itd.) veliko cenejša in omogoča obogatitev stalnih muzejskih zbirk ter promocijskih aktivnosti. Nabor skupnih spremljevalnih dogodkov in investicij v kulturno dediščino bo ponudil edinstveno doživljanje grajskega življenja.

Vodilni partner:Međimursko veleučilište u Čakovcu
Projektni partnerji: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj , Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Gradski muzej Varaždin , Muzej Međimurja Čakovec , Muzeji Hrvatskog Zagorja , Proteus d.o.o.

Delovni sestanek v Varaždinu