Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

LIVING CASTLES

V okviru projekta Living Castles se je v času od 13.09. do 16.09.2021 odvil Teden odprtih vrat. Na dveh delavnicah »Z zgodbami v virtualno resničnost« so si obiskovalci nadeli virtualna očala, spoznali Knjigo pripovedk in prisluhnili bogati zgodovini Starega gradu Celje. Prav tako smo predstavili Stari grad Celje v kostumirani obliki vodilnemu partnerju iz Čakovca in novinarjem, ki so dvodnevno študijsko novinarsko turo po Hrvaškem in Sloveniji končali v Celju. Na obeležitvi 10. obletnice Dneva evropskega sodelovanja je bila v Dvorcu Rakičan med drugim predstavljena tudi Knjiga pripovedk o gradovih, za katero je bila odgovorna Razvojna agencija Savinjske regije. Dosežki projekta in aktivnosti tedna odprtih vrat pa so bili predstavljeni na novinarski konferenci na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije v Celju dne 15.09.2021:

Projekt LIVING CASTLES se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška. Razvojna agencija Savinjske regije sodeluje v projektu LIVING CASTLES, Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine kot projektni partner. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

Z izvajanjem projekta so pričeli s 1. oktobrom 2018 in traja do 30. septembra 2021. V projektu sodeluje 8 partnerjev, v mrežo »živih« gradov pa so vključeni naslednji gradovi in dvorci: Dvorec Rakičan, Ptujski grad, Celjski grad, Stari grad Varaždin, Stari grad Čakovec, Dvor Veliki Tabor in Dvorec Oršić v Gornji Stubici.

V projektu so oblikovali skupno blagovno znamko zveze gradov in dvorcev in čezmejni turistični produkt. Doživite čezmejne grajske skrivnosti ter turistično ponudbo, oblikovano za tri ciljne skupine: družine, kulturni turisti in skupine. E-brošura z opisom produkta je dosegljiva na spletni strani projekta. Produkt je oblikovan tako, da turista v treh dneh popelje po vseh gradovih in dvorcih mreže LIVING CASTLES, prav tako pa mu ponudi zanimiva doživetja v gradovih in dvorcih ter njihovi okolici. Obiskovalci lahko gradove in dvorce obišče tudi po svoji poti, pri čemer si lahko pomaga z ilustriranim zemljevidom LIVING CASTLES.

Poseben poudarek so v okviru projekta namenili čezmejni doživljajski družinski ponudbi, ki je še posebej pomembna za vse gradove in dvorce vključene v mrežo »živih« gradov. Za otroke z družinami so pripravili prav poseben izziv: ko bodo obiskali vseh sedem gradov in zbrali vse dele otroške sestavljanke, bodo v dar prejeli brezplačno plišasto igračko, dobrega grajskega duhca, v spomin na grajske pustolovščine.


Petek popoldne 27.8.2021 smo preživeli v parku dvorca Rakičan, kjer smo bili prisotni na grajskem sejmu. Partnerji projekta smo javnosti predstavili čezmejni turistični produkt in oblikovano turistično ponudbo projekta Living Castles. Družinsko popoldne so starši in otroci zaključili z zanimivim dogajanjem na kreativnih delavnicah »Izdelajte svojega grajskega duhca«.

V ponedeljek, 9. 9. 2019, je v Celju na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o., potekal delovni sestanek vseh partnerjev v projektu LIVING CASTLES.

Projekt je v polnem teku, saj se bliža drugo obdobje poročanja. Partnerji z obeh strani meje smo se intenzivno dogovarjali in usklajevali vse aktivnosti povezane z doseganjem ciljnih skupin projekta, promocijo, izvajanjem delavnic in z vsebinami za video mapping, holografske projekcije ter projekcije virtualnih očal.

V petek, 6. 9. 2019, je na gradu Podsreda potekal študijski krožek s predavanjem Janeza Gorenšeka »Zdravilna moč gob - Gobe kot hrana in zdravilo«.

Skrivnostno grajsko okolje je bilo spet dobra iztočnica, da smo udeležence seznanili s projektom »Living Castles«, ki se je začel oktobra 2018 in se bo zaključil marca 2021.

Glavni cilj projekta je povečati privlačnost in ekonomiko gradov in dvorcev, ki sodelujejo v projektu.

Projekt »Living Castles« ali Živi gradovi smo predstavili na dogodku, ki se odvijal na gradu Podsreda v Kozjanskem regijskem parku.

V nedeljo, 25. 8. 2019, se je v okviru prireditve Grajski živžav veliko število obiskovalcev ustavilo pri naši stojnici na grajskem dvorišču

in prisluhnilo nastajajoči zgodbi pletenja turistično povezane mreže slovenskih in hrvaških gradov in dvorcev.

Z udeležbo na Kreativnem inkubatorju smo mlajšim prebivalcem Celja podrobneje predstavili projekt »Living Castles« ali Živi gradovi. Gre za projekt v okviru Interreg Slovenija – Hrvaška, kjer se s pomočjo osnovanja skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev gradi prepoznavnost zgodovinskih objektov. Slednji se povezujejo v turističen produkt, ki strmi k večji promociji same regije in njene kulturne dediščine.

Projekt omogoča vpogled v arhitekturo gradov in dvorcev, samo življenje grofov, dam ter vitezov na poseben, inovativen in privlačen način za obiskovalce vseh starostnih skupin. Tako se lahko že danes s pomočjo virtualnih očal sprehodite po hodnikih in sobanah Starega gradu Celje ter si ga ogledate skozi oči grofov Celjskih.

Pametna integracija v projektu združuje naravno in kulturno komponento, segment znanja, napredno tehnologijo, skupnost in ozaveščanje prebivalstva v smislu zelenega gospodarstva. Velik poudarek se daje predvsem trajnostni rabi naravnih in kulturnih virov.
V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine.Glavno vodilo projekta bo osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih gradov.Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo.Gradovi so spomeniško in kulturno zaščiteni objekti, zato je njihova namembnost velikokrat rigidno določena in so zaradi tega spremembe težke in drage.Projekt bo veliko pozornost namenjal iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa boljšo doživljajsko izkušnjo.Tehnologija nam v današnjem času omogoča, da s pomočjo virtualnih očal in drugih vmesnikov hodimo po grajskih hodnikih, vidimokako so se gradovi spreminjali skozi čas.Hologramske projekcije omogočijo, da pred nami oživijo zgodovinske osebe in mitološka bitja; 3D projekcije pa zidovom vdahnejo novo dimenzijo. Omenjena tehnologija je bila še pred nekaj leti nedostopna splošnemu uporabniku bodisi zaradi cene bodisi zaradi naprednih znanj za uporabo.Danes je ta tehnologija prosto dostopna in dosegljiva. Prednost uporabe le-te je, da se lahko vsebine spreminjajo oz. so prilagojene različnim ciljnim skupinam in tako omogočajo dinamičnoin raznoliko ponudbo z enkratno investicijo. Prav tako pa je prenos in izmenjava digitalizirane kulturne dediščine (fotografije, slike, itd.) veliko cenejša in omogoča obogatitev stalnih muzejskih zbirk ter promocijskih aktivnosti. Nabor skupnih spremljevalnih dogodkov in investicij v kulturno dediščino bo ponudil edinstveno doživljanje grajskega življenja.

Vodilni partner:Međimursko veleučilište u Čakovcu
Projektni partnerji: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj , Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Gradski muzej Varaždin , Muzej Međimurja Čakovec , Muzeji Hrvatskog Zagorja , Proteus d.o.o.

Delovni sestanek v Varaždinu