Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

ActiveHome

V okviru programa Interreg Danube smo meseca decembra 2017 prijavili projektno idejo ActiveHome na odprt razpis Seed Money Facility (SMF). Projekta ideja je bila na razpisu SMF potrjena 25. julija 2018. 

S projektom ActiveHome nameravamo prispevati k okrepitvi regije in ustvarjanju blaginje v podonavski regiji. Z ureditvijo podatkovne baze brezdomcev bomo pripomogli h krepitvi sodelovanja med različnimi institucijami, javnimi upravami, regionalnimi in lokalnimi organizacijami, kar bo spodbujalo pametno, trajnostno in vključujočo rast. Z vključevanjem civilne družbe (v tem primeru brezdomcev) pa bomo skozi dialog razvijali skupne rešitve za obstoječe probleme. Hkrati bo komunikacija potekala tudi na mednarodni ravni, s čimer se bo krepila regionalna povezanost.

Projekt pa bo pripomogel tudi k ustvarjanju blaginje, saj bomo na trg dela vključevali eno izmed marginaliziranih skupnosti. Z njihovim izobraževanjem in usposabljanjem bomo prispevali k rasti in krepitvi človeškega kapitala, kar pa bo pripomoglo k boljšemu delovanju trga dela.

V okviru projekta bi se vzpostavila podatkovna baza, s katero bi lažje sledili številu brezdomnih ljudi, hkrati pa bi bili v njej zavedeni tudi podatki, kot so: stopnja izobrazbe, različne kompetence za vsakega brezdomnega posebej, kar bi nam pomagalo pri njihovemu ponovnemu vključevanju v družbo in na trg dela.  Za brezdomne bi potekala tudi različna predavanja, izobraževanja in delavnice, s katerimi bi imeli možnost prekvalifikacije in bi bili hkrati tudi bolj zaposljivi, ob enem pa bi jim ponudili možnost prehodnih oblik bivanja, bivalne enote, v katere so nastanjeni po odhodu iz zavetišč in kjer jim pomoč in koordinacijo nudijo usposobljeni strokovni timi, med katerimi pa ob trajanju projekta poteka tudi konstantna komunikacija in izmenjava mnenj, tudi transnacionalno.

PARTNERJI:

·        RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.,

·        RARIS, Regionalna agencija za razvoj vzhodne Srbije,

·        Občina Zagreb.

V mesecu septembru 2018, je bil v Budimpešti organiziran seminar za vse vodilne partnerje potrjenih projektov SMF razpisa, kjer so bila jasno podana navodila o izvedbi pripravljalnega projekta, z možnostjo nadaljnje prijave na odprt transnacionalni razpis.


Sestanek projekta ActiveHome v Celju