Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Regijska štipendijska shema (RŠS)

Obvestilo

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je 02.12.2015 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela obvestilo, da za šolsko/študijsko leto 2015/2016 ne bodo podelili sredstev razvojnim agencijam za izvajanje in sofinanciranje kadrovskih štipendij preko Regijske štipendijske sheme.


Za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/2016 se lahko še vedno prijavite na javni razpis, ki je objavljen na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/.

Razpis je odprt do 31.03.2016 oziroma do porabe sredstev. Za svetovanje in pomoč se lahko obrnete tudi na nas.

Predvideno je, da bodo v naslednjem šolskem/študijskem letu 2016/17 regionalne razvojne agencije ponovno izvajale Regijsko štipendijsko shemo.

Kaj je štipendijska shema Savinjske regije?

Regijska štipendijska shema je sistematični in učinkovit ukrep izvajanja kadrovskega štipendiranja za srednješolsko izobraževanje in za študij mladih iz občin Savinjske regije.

Polovica sredstev za štipendije je zagotovljenih iz naslova EU sredstev, polovico pa prispevajo delodajalci.

V projekt so se s sofinanciranjem finančne obveznosti podjetij vključile tudi nekatere občine Savinjske regije.  Do vključno šolskega/študijskega leta 2013/14 so se za 25 % sofinanciranje štipendij iz naslova obveznosti delodajalca odločile občine Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Prebold, Podčetrtek, Polzela, Rogatec, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Vojnik, Zreče in Žalec.

Nosilec projekta Regijska štipendijska shema za Savinjsko regijo je bila RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., ki je v postopku vodila vsa strokovno administrativna opravila in je za to delo prejela plačilo s strani države.

Namen:

Namen Regijske štipendijske sheme Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami delodajalcev, povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev, zaposlovanje v domači regiji ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva v regiji.

Osnovni cilj:

Cilj štipendijske sheme je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanje v gospodarstvu  in s tem preprečitev  odseljevanja mladih iz regije. Štipendije se podeljujejo za konkretna delovna mesta. Iz dosedanjih izkušenj ocenjujemo, da je štipendijska shema zelo dobrodošel in koristen razvojni ukrep, ki partnersko združuje potrebe in interese družbe in gospodarstva.

Pregled podeljenih štipendij in vključenosti podjetij ter občin:

RŠS SAVINJSKE REGIJE

     ŠT.  ŠTIPENDIJ     

ŠT. VKLJUČENIH DELODAJALCEV

       ŠT. VKLJUČENIH OBČIN

2008/09

126

24

0

2008/09 - dodatni JR

26

13

0

2009/10

45

20

0

2010/11

52

26

0

2011/12

84

34

4

2012/13

90

42

13

2013/14

75

43

10

2014/15
61
33
11