Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Delovno srečanje za pripravo RRP 2014 - 2020

Tabor v Spodnji Savinjski dolini, 3. 10. 2012

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta 3. oktobra organizirala delovno srečanje ob začetku priprave razvojnih programskih dokumentov za obdobje 2014-2020.

 

Državna sekretarka MGRT-ja, mag. Monika Kirbiš Rojs je obnovila osnove na podlagi katerih je potrebno pripraviti Regionalni razvojni program in bistvene spremembe pri samem izvajanju kohezijske politike.

Spremembe se pričakujejo pri vsebini samega črpanja, to področje je potrebno še uskladiti s strani Evropske unije. Obljubljajo pa večji poudarek kontrol na samih rezultatih projekta in ne več toliko na dokumentaciji.

 

Franci Klužer, predstavnik MGRT-ja je izpostavil kazalnike in merila (rast delovnih mest, razvoj človeškega potenciala, pozitiven vpliv na okolje), ki bodo v naslednji finančni perspektivi bistveni za samo črpanje kohezijske politike.

 

Direktor RASR, Janez Jazbec je orisal presečno stanje realiziranega črpanja v finančni perspektivi 2007 -2013 in predlagal okvirno časovno shemo priprave Regionalnega razvojnega programa (RRP). Tako bi ob dobrem sodelovanju z občinami in gospodarstvom lahko v drugi polovici leta 2013 Savinjska regija že imela sprejet RRP za leto 2014-2020.

 

V sami razpravi so bila izpostavljena pričakovanja po prilagoditvi samih vsebin črpanja sredstev Savinjski regiji. Predvsem župani vidijo pomanjkljivost (lesna industrija in razpršeno kanalizacijsko omrežje). Pozdravili pa so odločitev, da se bo v naslednji finančni perspektivi večji poudarek dal na same rezultate izvajanja projekta in ne toliko na dokumentacijo.

 

Delovnega srečanja se je udeležilo 42 županov oziroma predstavnikov občin, predstavnikov gospodarskih in nevladnih organizacij.

Ob zaključku je župan Občine Tabor, Vilko Jazbinšek sončen dan izkoristil za dobro turistično promocijo Občine Tabor in Ribnika pri Lesjaku.