Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

(Eko sklad) Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11

29. 4. 2011

Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog: do 31.1.2012

Predmet podpore

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka
C) Gospodarjenje z odpadki
D) Varstvo voda
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičenci

Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki).

Več o razpisu…