Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

(Eko sklad) Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11

29. 4. 2011

Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog: do 31.1.2012

Predmet podpore

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka
C) Gospodarjenje z odpadki
D) Varstvo voda
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičenci

Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki).

Več o razpisu…