Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Zaključen Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog in potreb po štipendistih za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2011/12

9. 9. 2011

Dne 20.07.2011 potekel rok za oddajo vlog po štipendistih za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 2011/12 delodajalcem Savinjske regije.

Skupajsmo dobili končno število potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko oz. študijsko leto 2011/12: 201 štipendij, ki jih ponuja 39 delodajalcev Savinjske regije; od tega je 65 namenjenih dijakom in 136 študentom.

Največ štipendij za dijake je s področja gostinstva in turizma ter strojništva. Za študente pa je krepko največ štipendij s področja strojništva, sledi elektrotehnika in računalništvo.

S temi potrebami po štipendiranju v Savinjski regiji se bo RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. prijavila na razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in s katerim nam bo dodeljena kvota za izvajanje štipendij za Štipendijsko shemo Savinjske regije 2011/12. Po naši odobreni prijavi bo sledil razpis za dijake in študente.

Javni razpis štipendij za dijake in študente enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2011/12 bo RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavila v septembru 2011 na spletni strani: www.rasr.si.

Obvestilo o objavi bomo pravočasno posredovali tudi v lokalne medije Savinjske regije.

Štipendijska shema Savinjske regije omogoča dijakom in študentom štipendiranje v času šolanja, po zaključenem šolanju pa tudi zaposlitev pri delodajalcu, ki jih je štipendiral.

Kakor rečeno bo razpis za dijake in študente v mesecu septembru. Sam rok za prijavo bo predvidoma kratek!

Štipendije za dijake
smer število
gostinstvo-turizem 29
strojništvo 12
elektrotehnika 4
računalništvo 2
steklarstvo 3
gradbeništvo 2
ekonomija 2
kovinarstvo 1
prodajalec 1
avtomehanik 1
zdravstvo 1
gimnazija 7
skupaj 65
Štipendije za študente
smer število
strojništvo 55
elektrotehnika 18
računalništvo 18
ekonomija 13
logistika 2
medicina 1
dentalna medicina 2
tehnologija polimerov 1
fizioterapija 4
fizika 1
gostinstvo in turizem 2
gospodarsko inženirstvo 8
promet 1
kemija 2
farmacija 1
šport 3
predšolska vzgoja 1
arhitektura 1
varstvo okolja 1
kiparstvo 1
skupaj 136