Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Zaključen Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog in potreb po štipendistih za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2011/12

9. 9. 2011

Dne 20.07.2011 potekel rok za oddajo vlog po štipendistih za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 2011/12 delodajalcem Savinjske regije.

Skupajsmo dobili končno število potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko oz. študijsko leto 2011/12: 201 štipendij, ki jih ponuja 39 delodajalcev Savinjske regije; od tega je 65 namenjenih dijakom in 136 študentom.

Največ štipendij za dijake je s področja gostinstva in turizma ter strojništva. Za študente pa je krepko največ štipendij s področja strojništva, sledi elektrotehnika in računalništvo.

S temi potrebami po štipendiranju v Savinjski regiji se bo RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. prijavila na razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in s katerim nam bo dodeljena kvota za izvajanje štipendij za Štipendijsko shemo Savinjske regije 2011/12. Po naši odobreni prijavi bo sledil razpis za dijake in študente.

Javni razpis štipendij za dijake in študente enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2011/12 bo RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavila v septembru 2011 na spletni strani: www.rasr.si.

Obvestilo o objavi bomo pravočasno posredovali tudi v lokalne medije Savinjske regije.

Štipendijska shema Savinjske regije omogoča dijakom in študentom štipendiranje v času šolanja, po zaključenem šolanju pa tudi zaposlitev pri delodajalcu, ki jih je štipendiral.

Kakor rečeno bo razpis za dijake in študente v mesecu septembru. Sam rok za prijavo bo predvidoma kratek!

Štipendije za dijake
smer število
gostinstvo-turizem 29
strojništvo 12
elektrotehnika 4
računalništvo 2
steklarstvo 3
gradbeništvo 2
ekonomija 2
kovinarstvo 1
prodajalec 1
avtomehanik 1
zdravstvo 1
gimnazija 7
skupaj 65
Štipendije za študente
smer število
strojništvo 55
elektrotehnika 18
računalništvo 18
ekonomija 13
logistika 2
medicina 1
dentalna medicina 2
tehnologija polimerov 1
fizioterapija 4
fizika 1
gostinstvo in turizem 2
gospodarsko inženirstvo 8
promet 1
kemija 2
farmacija 1
šport 3
predšolska vzgoja 1
arhitektura 1
varstvo okolja 1
kiparstvo 1
skupaj 136