Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

RŠS 2013/2014: Javni razpis štipendij za dijake in študente

10. 9. 2013

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije

objavlja:

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/14

 Do štipendij iz RŠS Savinjske regije 2013/2014  so upravičeni:

 - dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini in niso zaposleni;

- dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni;

- podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni.

Štipendije iz RŠS Savinjske regije 2013/2014 ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira!

Prijava na javni razpis mora biti podana na Prijavnem obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 (RŠS SAVINJSKE REGIJE 2013/2014)«, ki je objavljen spodaj (na naši spletni strani) ali ga dobite na našem sedežu: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje,vsak delavnik med  7.30  uro in 14.30 uro, ob petkih do 13. ure v času odprtega razpisa.

Prijave sprejemamo na naslov: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje. Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane najkasneje zadnji dan roka za prijavo (velja poštni žig priporočene pošiljke) ali oddane osebno na sedežu RASR, d.o.o. v času uradnih ur.

Na ovojnici mora biti razviden:

- polni naslov pošiljatelja (vlagatelja) in štipenditorja (RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje),

- pripis »JAVNI RAZPIS - ŠTIPENDIJE RŠS SAVINJSKE REGIJE 2013/2014 – NE ODPIRAJ«.

 

Rok za oddajo vlog je četrtek, 10. oktober 2013.

 

NEOBVEZNO PRIPOROČILO :

Objavljamo seznam podjetij, od katerih smo uspeli pridobiti namere za štipendiranje dijakov in študentov iz Savinjske regije. Vsem, ki ste pred poklicno odločitvijo priporočamo, da nabor razpisanih štipendij skrbno pregledate.  Prijave posredujte na naš naslov, mi pa bomo vse pravilne razposlali delodajalcem v izbor. Za vsako razpisano štipendijo bo velika konkurenca, zato bi bilo dobro, da skušate vzpostaviti osebni kontakt z odgovornimi iz podjetja in  izveste njihova pričakovanja od vas.

 

Veliko uspeha želim,                                                                                                                

Janez Jazbec, direktor RASR