Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Strokovni posvet LOGISTIČNA DEJAVNOST - REGIJSKI RAZVOJNI POTENCIAL

Fakulteta za logistiko, Celje, 21. 10. 2013

Na pobudo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije je celjska Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru izvedla raziskavo o možnostih in potrebah logistične dejavnosti v regiji.

Predstavitev naloge je bila v okviru posveta  LOGISTIČNA DEJAVNOST - REGIJSKI RAZVOJNI POTENCIAL izvedena v ponedeljek, 21. oktobra 2013 na FL UM V v Celju.

Zbrane je Uvodoma nagovoril dekan Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izred. prof. dr. Bojan Rosi, ki je izpostavil pomen potenciala, ki ga nosi logistična dejavnost za regijo.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je med drugim povedal: »Dejstvo je, da je slovenski trg majhen, kot je dejstvo tudi, da delujemo v času krize, ki razvoj upočasnjuje in ga postavlja pod težke izzive. Res je tudi, da slovenski logistični centri niso tehnološko najnaprednejši, če jih postavljamo ob bok tistim iz razvitejših držav. Vendar pa se moramo ob tem zavedati logističnega potenciala, ki ga s svojo osrednjo lego in pomembnimi transportnimi potmi nosi naša regija. Zato se moramo vsi subjekti, podjetniki, lokalne skupnosti in druge organizacije truditi k vzpostavitvi mreže, ki bo dolgoročno odpirala možnosti za razvoj vseh vpletenih in na ta način privabljala nov kapital ter posledično vzdigovala konkurenčnost naše regije kot celote. Vse to pa narekuje premišljeno, sistematično, ekonomično in vizionarsko ravnanje s prostorom, viri in informacijami. Gospodarna notranja povezava na celotnem območju Slovenije lahko zagotavlja lažje in boljše mednarodne povezave, kar pomeni da je nujno povezovanje tako transportnih kot gospodarskih subjektov oz. sistemov.«

Poleg dekana in župana Mestne občine Celje je publiko  nagovoril tudi direktor Razvojne agencije Savinjske regije gospod Janez Jazbec, ki se ob tem, ko je poudaril pomen sodelovanja s fakulteto, in se hkrati vsem sodelujočim v nalogi zahvalil.

Mag. Brigita Gajšek (FL UM) je v uvodu v predstavitev naloge podala izhodišča pri pripravi anketnih vprašalnikov in izpostavila obdelanih vrednost rezultatov. Vrednotenje logističnega potenciala Savinjske regije so skozi  pridobljena mnenja stroke, gospodarstva in občin pripravili in predstavili diplomanti FL UM-ja: Samo Jamnik, Jerneja Mašera in Katja Baškovič. Izpostavili so, da bi bil logistični center v Celju po mnenju logističnih podjetij zanimiv zaradi: sinergijskih učinkov koncentriranja ponudnikov logističnih in transportnih storitev na enem mestu, skladišča z možnostjo prevzema blaga 24 ur dnevno, bližine komercialnih in javnih storitev, skupnega varovanja in sprejemanja strank za vse najemnike in lastnike objektov znotraj področja ter skupnega marketinga področja in storitev.

Iz razprave udeležencev je bilo razbrati podporo takšnemu načinu dela.