Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Povabilo prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za IN RRP 2013-15

18. 12. 2013

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11) ter Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2013-2015 z dnem 18.12.2013 objavlja Povabilo prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za pripravo Predloga Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2013-2015.