Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Povabilo prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za IN RRP 2013-15

18. 12. 2013

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11) ter Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2013-2015 z dnem 18.12.2013 objavlja Povabilo prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za pripravo Predloga Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2013-2015.