Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

1. Seja Sveta Savinjske regije in 5. Prednovoletno srečanje županov, poslancev in direktorjev Savinjske regije

9. 12. 2014

V Velenju, so se v torek, 9. decembra 2014, v prostorih Vile Bianca, sestali županje in župani, člani Sveta Savinjske razvojne regije.V večjem delu so se posvetili razpravi o vsebinah Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in možnostih črpanja evropskih sredstev za lokalne skupnosti Savinjske regije ter druge upravičence v tej finančni perspektivi.

V nadaljevanju je v prostorih Hotela Paka Velenje, sledilo 5. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije, kjer je zbrane v uradnem delu nagovorila ministrica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ga. Alenka Smerkolj. Izpostavljene so bile nadaljnje aktivnosti vlade na področju izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, s ciljem, da Služba postane osrednja institucija za vzpodbujanje trajnostno naravnanega razvoja Slovenije ter, da se v celoti izkoristi 3,2 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki so Sloveniji na voljo v obdobju 2014-2020.Poleg tega je bilo sporočeno, da je služba v sodelovanju z ministrstvi v zadnji fazi priprave strateških programskih dokumentov, ki so osnova za črpanje sredstev.

V nadaljevanju je, po uvodnem pozdravu predsednikov obeh regijskih gospodarskih zbornic, sledil družabni del srečanja, z načrtovanjem skupne izvedbe projektov partnerjev Savinjske regije.


RASR, Razvojna agencija Savinjske regije


(Foto: Darja Kos, Studio DiFotoGraf Vransko)