Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

1. Seja Sveta Savinjske regije in 5. Prednovoletno srečanje županov, poslancev in direktorjev Savinjske regije

9. 12. 2014

V Velenju, so se v torek, 9. decembra 2014, v prostorih Vile Bianca, sestali županje in župani, člani Sveta Savinjske razvojne regije.V večjem delu so se posvetili razpravi o vsebinah Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in možnostih črpanja evropskih sredstev za lokalne skupnosti Savinjske regije ter druge upravičence v tej finančni perspektivi.

V nadaljevanju je v prostorih Hotela Paka Velenje, sledilo 5. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije, kjer je zbrane v uradnem delu nagovorila ministrica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ga. Alenka Smerkolj. Izpostavljene so bile nadaljnje aktivnosti vlade na področju izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, s ciljem, da Služba postane osrednja institucija za vzpodbujanje trajnostno naravnanega razvoja Slovenije ter, da se v celoti izkoristi 3,2 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki so Sloveniji na voljo v obdobju 2014-2020.Poleg tega je bilo sporočeno, da je služba v sodelovanju z ministrstvi v zadnji fazi priprave strateških programskih dokumentov, ki so osnova za črpanje sredstev.

V nadaljevanju je, po uvodnem pozdravu predsednikov obeh regijskih gospodarskih zbornic, sledil družabni del srečanja, z načrtovanjem skupne izvedbe projektov partnerjev Savinjske regije.


RASR, Razvojna agencija Savinjske regije


(Foto: Darja Kos, Studio DiFotoGraf Vransko)