Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Sodelovanje občin v RŠS

Celje, RASR, 6. 10. 2011

Sodelovanje občin v okviru Enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije


Izvajanje Enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije (RŠS)smo na RASR,Razvojni agenciji Savinjske regije zastavili resno in odgovorno, saj menimo, da gre pri tem za neposredno spodbujanje razvoja v regiji. Prepričani smo, da lahko sodelovanje in vstop občin prispeva še k večji učinkovitosti, zato smo zainteresirani, da jo nadgradimo.

 

Na naše povabilo so se v letošnjem šolskem/študijskem letu 2011/12 v štipendijsko shemo že vključile občine: Kozje, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Zreče.

Želimo, da bi se za vstop v RŠS odločilo čim več občin Savinjske regije, ker bi na ta način oblikovali močen razvojni podporni steber gospodarstvu in mladim.

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV RŠS: Projekt Enotna regijska štipendijska shema Savinjske regije v znatni meri prispeva tako podjetjem kot mladim, saj je osnovni namen projekta 50 % sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter zaposlitvene možnosti za dijake in študente v regiji. Projekt prispeva k trajnostnemu razvoju regije, saj vpliva na večjo zaposljivost, omogoča dodatno socialno vključenost in zmanjšuje neskladja med ponudbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela. Delodajalce spodbuja k razvojni strategiji zaposlovanja, štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vpliva na dvig izobrazbene ravni. Štipendijo v višini 50% financira Slovenski in Evropski proračun, ostalo morajo zagotoviti delodajalci. V primeru sodelovanja z občinami se delež financiranja s strani delodajalcev zmanjša. S tem se zagotovi večje zanimanje po štipendiranju s strani delodajalcev v občini in posledično več podeljenih štipendij.

 

Za vse občine Savinjske regije organiziramo predstavitev projekta, ki bo v četrtek, 06.10.2011 ob 9. uri v sejni sobi RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, Celje.