Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Odprt je prvi razpis programa Adrion (Jadransko-jonski program)

10. 2. 2016

ADRION je nov program evropskega teritorialnega sodelovanja, nastal je kot posledica kreiranja Strategije EU za Jadransko-Jonsko makroregijo (EUSAIR). Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in ustreznim specifičnim ciljem:

  • Prednostna naloga 1: Inovativna in pametna regija;

-   specifični cilj 1.1.: Podpora razvoju regionalnega sistema inovacij za jadransko–jonsko območje.

  •  Prednostna naloga 2: Trajnostna regija

-  specifični cilj 2.1.: Spodbujanje trajnostnega vrednotenja in ohranjanja naravnega in kulturnega premoženja kot premoženja za rast na jadransko–jonskem območju.
-  specifični cilj 2.2.: Krepitev zmogljivosti  mednarodnega odpravljanje ranljivostji okolja, razdrobljenostji in  varovanja ekosistemskih storitev na jadransko–jonskem območju.

  •  Prednostna naloga 3:  Povezana regija

-  specifični cilj: 3.1.: Izboljšanje zmogljivosti za integrirane storitve v prometu in mobilnosti ter  večmodalnosti na jadransko–jonskem območju.
 Upravičene  države sodelovanja so:

  • članice EU:  Italija (regije: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Kalabrija, Sicilija, Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano), Veneto, Furlanija-Julijska krajina, Lombardija, Emilia-Romagna, Umbria, Marche), Hrvaška, Grčija in Slovenija,
  • nečlanice EU: Albanija, Črna gora, Srbija ter Bosna in Hercegovina.

 Višina sredstev in stopnja sofinanciranja: Razpisanih je 33 milijonov EUR,  izbrani projekti bodo financirani v višini do 85% upravičenih stroškov.


 Prvi razpis programa Adrion (Jadransko-jonski program) je odprt od 1. 2. do 25. 3. 2016.