Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Odprt je prvi razpis programa Adrion (Jadransko-jonski program)

10. 2. 2016

ADRION je nov program evropskega teritorialnega sodelovanja, nastal je kot posledica kreiranja Strategije EU za Jadransko-Jonsko makroregijo (EUSAIR). Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in ustreznim specifičnim ciljem:

  • Prednostna naloga 1: Inovativna in pametna regija;

-   specifični cilj 1.1.: Podpora razvoju regionalnega sistema inovacij za jadransko–jonsko območje.

  •  Prednostna naloga 2: Trajnostna regija

-  specifični cilj 2.1.: Spodbujanje trajnostnega vrednotenja in ohranjanja naravnega in kulturnega premoženja kot premoženja za rast na jadransko–jonskem območju.
-  specifični cilj 2.2.: Krepitev zmogljivosti  mednarodnega odpravljanje ranljivostji okolja, razdrobljenostji in  varovanja ekosistemskih storitev na jadransko–jonskem območju.

  •  Prednostna naloga 3:  Povezana regija

-  specifični cilj: 3.1.: Izboljšanje zmogljivosti za integrirane storitve v prometu in mobilnosti ter  večmodalnosti na jadransko–jonskem območju.
 Upravičene  države sodelovanja so:

  • članice EU:  Italija (regije: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Kalabrija, Sicilija, Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano), Veneto, Furlanija-Julijska krajina, Lombardija, Emilia-Romagna, Umbria, Marche), Hrvaška, Grčija in Slovenija,
  • nečlanice EU: Albanija, Črna gora, Srbija ter Bosna in Hercegovina.

 Višina sredstev in stopnja sofinanciranja: Razpisanih je 33 milijonov EUR,  izbrani projekti bodo financirani v višini do 85% upravičenih stroškov.


 Prvi razpis programa Adrion (Jadransko-jonski program) je odprt od 1. 2. do 25. 3. 2016.