Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav

16. 2. 2016

Eko sklad v letu 2016 dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso socialno šibkim občanom po Javnem pozivu 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (Uradni list RS; 107/2015).

Na tem javnem pozivu je razpisanih 1.000.000,00 EUR sredstev, ki se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Za sredstva, ki krijejo 100 % priznanih stroškov naložbe, lahko zaprosijo socialno šibki občani, ki so v času oddaje vloge upravičeni do denarne socialne pomoči in katerih naložba bo izvedena le na območju: Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje.