Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za podukrep 4.2: predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

12. 2. 2016

Odprt je Javni razpis za podukrep 4.2. - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 - možnost pridobitve nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v:

- predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU, 

- predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, 

- trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure. Navodilo za vnos vlog bo objavljeno  na spletni strani AKTRP.