Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo (EU Komisija)

2. 3. 2016
Evropska Komisija je Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea) pove­rila upravljanje nekaterih faz izvajanja programov, vključno z objavo razpisov za zbiranje predlogov, sprejemanjem in ocenjevanjem predlogov, pripravo in podpisom sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za multiprograme in spremljanjem njihovega izvajanja.

Sedanji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na izvajanje multiprogramov v okviru oddelka 1.2.1.3 Priloge I k Letnemudelovnemu programu Komisije za leto 2016, povezanih z ukrepi, ki spadajo pod tematsko prednostno nalogo 3: multiprogrami na notranjem trgu ali v tretjih državah.

S tem razpisom za zbiranje predlogov se objavlja samo ena prednostna naloga za predloge multiprogramov: multipro­grami na notranjem trgu ali v tretjih državah
Rok za oddajo vlog je 28. april 2016 do 17:00.