Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo (EU Komisija)

2. 3. 2016
Evropska Komisija je Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea) pove­rila upravljanje nekaterih faz izvajanja programov, vključno z objavo razpisov za zbiranje predlogov, sprejemanjem in ocenjevanjem predlogov, pripravo in podpisom sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za multiprograme in spremljanjem njihovega izvajanja.

Sedanji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na izvajanje multiprogramov v okviru oddelka 1.2.1.3 Priloge I k Letnemudelovnemu programu Komisije za leto 2016, povezanih z ukrepi, ki spadajo pod tematsko prednostno nalogo 3: multiprogrami na notranjem trgu ali v tretjih državah.

S tem razpisom za zbiranje predlogov se objavlja samo ena prednostna naloga za predloge multiprogramov: multipro­grami na notranjem trgu ali v tretjih državah
Rok za oddajo vlog je 28. april 2016 do 17:00.