Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016

4. 3. 2016

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8.000.000,00 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, na Slovenskem regionalno razvojnem skladuv Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01/836-19-53.