Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016

4. 3. 2016

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8.000.000,00 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, na Slovenskem regionalno razvojnem skladuv Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01/836-19-53.