Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

P7 sop - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja (Javni sklad RS za podjetništvo)

11. 3. 2016

Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/2011, z dne 18.3.2011) pridobile status socialnega podjetja. Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI ESS.

Namen   produkta je  neposredno   zagotavljanje   ugodnih virov financiranja  podjetjem s statusom  socialnega  podjetja v skladu  z  8. členom Zakona o socialnem podjetništvu  (ZSocP,  Uradni list RS, št. 20/2011, z dne (18. 3. 2011). Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju  podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali deprivilegirane  skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge: 31.03.2016, 10.04.2016, 10.5.2016, 10.07.2016 in 10.09.2016