Aktualno
28. 6. 2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
več
12. 6. 2017
9.seja Savinjske regije
več
2. 6. 2017
Vabilo na 8. sejo Razvojnega sveta Savinjske regije
več
24. 5. 2017
Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji, posvet v Velenju, 9.5.2017
več
Arhiv>>

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

18. 3. 2016


Razpisovalec:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:  (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
- manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov,
- podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov.

Upravičenci: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo določene pogoje.

Upravičeni stroški: določeni v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).

Višina sofinanciranja: do 100% utemeljenih stroškov projekta za temeljne projekte in do 75% utemeljenih stroškov za aplikativne projekte.
Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000,00 EUR

Rok za oddajo: 9.5.2016 do 14. ure