Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

18. 3. 2016


Razpisovalec:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:  (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
- manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov,
- podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov.

Upravičenci: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo določene pogoje.

Upravičeni stroški: določeni v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).

Višina sofinanciranja: do 100% utemeljenih stroškov projekta za temeljne projekte in do 75% utemeljenih stroškov za aplikativne projekte.
Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000,00 EUR

Rok za oddajo: 9.5.2016 do 14. ure