Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

ARIMNET2 JTC 2016: Informacija o odprtem transnacionalnem razpisu

1. 4. 2016
Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte ARIMNET2 JTC 2016: Enhancing Mediterranean agricultural and food value chains (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani  ARIMNET2. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Višina nacionalnih sredstev: Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 150.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 50.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani ARIMNET2. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu razpisne dokumentacije transnacionalnega razpisa, (str. 37-38 v dokumentu "Guidelines for applicants ARIMNet2 Call 2016".

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Rezultati razpisa predvidoma v novembru 2016, začetek projektov predvidoma v prvi četrtini 2017.

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite  ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Rok za oddajo mednarodnih prijav:

1. junij 2016
 
Mednarodno prijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki preko spletne strani  http://arimnet-call.eu/.

Kontaktna oseba:

Kim Turk, T: 01 4784705, e-mail: kim.turk@gov.si