Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016

3. 5. 2016

Razpisovalec: Turistična zveza Slovenije

Predmet javnega razpisa: dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2016.

Upravičenci: vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Upravičeni stroški: stroški prireditve, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj.

Višina razpisanih sredstev: 140.000,00 EUR

Rok za oddajo: 27.05.2016, do 14:00.