Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016

3. 5. 2016

Razpisovalec: Turistična zveza Slovenije

Predmet javnega razpisa: dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2016.

Upravičenci: vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Upravičeni stroški: stroški prireditve, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj.

Višina razpisanih sredstev: 140.000,00 EUR

Rok za oddajo: 27.05.2016, do 14:00.