Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Tehnična pomoč čebelarjem 2016

6. 5. 2016

Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom

Predmet razpisa:

Dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem zaradi posodobitve čebelarstva  in izboljšanja starostne strukture čebelarjev ter s tem izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.


Predmet podpore:
1.    Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
2.    Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom. Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2015 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2016. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Skupna višina nepovratnih sredstev v letu 2016 znaša do 249.362 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS (11.5.2016)  in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 8. 2016.