Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Odprt je 2. razpis INTERREG Europe

6. 4. 2016

Razpisovalec: Evropska komisija

Program Interreg Europe je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:

- Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,

- Konkurenčnost MSP,

- Nizkoogljično gospodarstvo,

- Okolje in učinkovita raba virov.


Rok za prijavo je 13.5.2016.