Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javna dela 2016 – tretje javno povabilo

9. 5. 2016
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje

Predmet: Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na tretjem javnem povabilu za izbor programov za leto 2016

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko programi na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, socialnega varstva, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na podlagi tretjega javnega povabila se bodo v izbrane programe na razpisanih področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni ne glede na raven izobrazbe.

Za izvajanje programov javnih del je na voljo še okvirno 1,2 milijona EUR.

Rok:
Ponudbe se lahko oddajo od 13. 5. 2016 od vključno 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 7. 2016.