Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javna dela 2016 – tretje javno povabilo

9. 5. 2016
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje

Predmet: Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na tretjem javnem povabilu za izbor programov za leto 2016

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko programi na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, socialnega varstva, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na podlagi tretjega javnega povabila se bodo v izbrane programe na razpisanih področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni ne glede na raven izobrazbe.

Za izvajanje programov javnih del je na voljo še okvirno 1,2 milijona EUR.

Rok:
Ponudbe se lahko oddajo od 13. 5. 2016 od vključno 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 7. 2016.