Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

2. prednovoletno srečanje gospodarstvenikov, županov in poslancev Savinjske regije

Hotel Žalec, Žalec, 12. 12. 2011

V ponedeljek, 12. decembra 2011 so Regionalna gospodarska zbornica Celje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniške zbornica Celje in RASR, Razvojna agencija Savinjske regije v Hotelu Žalec organizirale 2. PREDNOVOLETNO SREČANJE gospodarstvenikov, županov in poslancev Savinjske regije.  Na srečanju se je zbralo okoli 60 najodgovornejših predstavnikov za razvoj regije.

Pozdravni nagovor Janeza Jazbeca, direktorja RASR, Razvojne agencije Savinjske regije

Spoštovani visoki regijski zbor, cenjeni direktorji, župani in poslanci!

V imenu organizatorjev izražam zadovoljstvo, da je  srečanje zbralo veliko ljudi, ki imamo vpliv in odgovornost za razvoj Savinjske regije.

Ko smo v okviru Regionalne gospodarske zbornice Celje, Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje in RASR, Razvojne agencije Savinjske regije ta prednovoletni dogodek načrtovali, smo si rekli, da Vam z njim želimo povedati predvsem dvoje.

In sicer najprej pomembno, potrebno in iskreno zahvalo vsem vam zbranim, ki ste nosilci odgovornih razvojnih nalog in kot takšni predstavljate stebre razvoja Savinjske regije. Ni bilo idealno poslovno leto, daleč od tega, pa vendar v svojih sredinah uspevate ustvarjati pogoje za delo in razvoj. Vsaka izplačana plača in vsaka investicija v razvoj poslovnega in družbenega okolja, v katerem delamo in živimo je uspeh, za katerega ste zaslužni. Naj se Vam torej v imenu vseh tistih, ki predstavljamo podporno razvojno okolje Savinjske regije iskreno  zahvalim .

Drugo sporočilo je za čase, ki se napovedujejo, morda še pomembnejše. Savinjska regija ima več kot četrt milijona prebivalci in zavzema več kot 11% slovenskega ozemlja, torej je in mora postati mnogo bolj pomemben in upoštevanja vreden razvojni partner v odnosu z državo in širše. To samo po sebi ni umevno  in samo zato nam  seveda nihče ne bo odpiral vrat za najpomembnejše razvojne regijske dogovore.

V času, ko povsod iščemo notranje rezerve, je tudi pred Savinjsko regijo velik izziv in priložnost, da se bolj prepozna kot skupen interesno razvojni prostor, v katerem je kar nekaj primerjalnih prednosti.

Organiziranost Savinjske regije za njeno skupno načrtovanje in dogovarjanje, za njen skupni nastop in pogajanja je naša domača naloga, ki jo sicer že pišemo, a  jo bo treba čimprej narediti do konca. Samo na ta način smo lahko prodornejši in dosežemo to kar nam gre. Težko nam bo kdorkoli odrekel naše ključne razvojne prioritete, kot so na primer 3. razvojna os ali Univerza, če bomo kot regija nastopili odločno in skupaj. V skupnem nastopu regije navzven  in v poudarjeno trajnostnem  razvoju z povečevanjem samooskrbnosti na vseh področjih navznoter, je naša priložnost v letu, ki prihaja in časih, ki ne bodo lahki.

RASR, ki jo zastopam,  si bo v tej smeri še naprej in še bolj prizadevala združevati različne razvojne potenciale in moči, institucije in ljudi, vsem, ki nas pri tem podpirate in ste nam v pomoč pa se zahvaljujem in želim, da nas je vedno več in da smo pri tem vse bolj uspešni v cilju, da  Savinjska regija postane poslovno uspešno in ljudem prijazno okolje.

 

Vsem zbranim želim veliko zdravja, osebnega zadovoljstva, sodelovanja in uspeha v letu 2012.


Janez Jazbec,

direktor RASR, Razvojne agencije Savinjske regije