Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

29. 11. 2016
Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad odprt javni
razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
za leto 2016 - PF 2016 (Ur. l. RS, št. 19/2016, 31/2016 in 62/2016, v
nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država
in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;

2. Nevladne organizacije ,kot so: združenja, fundacije, zbornice
(gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,...), društva;

3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;

4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni
status in namen delovanja;

5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter
druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna
skupnost delež v lastništvu vlagatelja;

6. Samoupravne narodne skupnosti.

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je
podaljšan do 15.12.2016.