Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

29. 11. 2016
Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad odprt javni
razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
za leto 2016 - PF 2016 (Ur. l. RS, št. 19/2016, 31/2016 in 62/2016, v
nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država
in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;

2. Nevladne organizacije ,kot so: združenja, fundacije, zbornice
(gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,...), društva;

3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;

4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni
status in namen delovanja;

5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter
druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna
skupnost delež v lastništvu vlagatelja;

6. Samoupravne narodne skupnosti.

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je
podaljšan do 15.12.2016.