Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

22. 2. 2017
JAVNI RAZPIS Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
Šifra ukrepa 19.3
Datum objave 30.12.2016
Datum za prejem ponudb 31.3.2017
Izdajatelj MKGP
Razpisana sredstva 1000.000 EUR
Drugi podatki Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure.
Kontaktna oseba INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
Faks: 01 478 92 06
E-pošta: aktrp(at)gov.si
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz
naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu:
podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v
nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih
operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med
LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali
z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).