Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

22. 2. 2017
JAVNI RAZPIS Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
Šifra ukrepa 19.3
Datum objave 30.12.2016
Datum za prejem ponudb 31.3.2017
Izdajatelj MKGP
Razpisana sredstva 1000.000 EUR
Drugi podatki Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure.
Kontaktna oseba INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
Faks: 01 478 92 06
E-pošta: aktrp(at)gov.si
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz
naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu:
podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v
nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih
operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med
LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali
z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).