Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018

29. 3. 2017

Datum objave: 24.3.2017

Rok za prejem ponudb: 12.4.2017do 10.00

Izdajatelj: Ministerstvo za okolje in prostor

Razpisana sredstva: v letu 2017 predvidoma 100.000, v letu 2018 predvidoma 300.000 EUR

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

 

Osnovni pogoj za ugotavljanje upravičenosti je celovit pristop, s katerim bo zagotovljen prispevek k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih z jasno izraženo kontinuiteto izvajanja ukrepov, k čemur se zavezuje občina, ki bo kandidirala na javnem razpisu za izdelavo CPS pod pogoji tega javnega razpisa.

 Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina. Prijava več občin v skupnem nastopu ni dopustna.  

 Občina mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1.   Vsaj eno naselje v posamezni občini ima status mestnega naselja (glej publikacijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS 2004; spletna stran: http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf  seznam mestnih naselij je na straneh 35-37).

Seznam mestnih naselij je tekoče vzdrževan v skladu s spremembami naselij. Zadnji dostopni seznam iz leta 2015 je na naslednji povezavi: http://www.stat.si/dokument/5432/mestna_naselja.xls iz katerega je razvidno, da se status mestnih naselij ni spremenil.

2.   Občina še nima izdelano CPS ali pa ima izdelan CPS, starejši od dveh let

Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.