Aktualno
28. 6. 2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
več
12. 6. 2017
9.seja Savinjske regije
več
2. 6. 2017
Vabilo na 8. sejo Razvojnega sveta Savinjske regije
več
24. 5. 2017
Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji, posvet v Velenju, 9.5.2017
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018

29. 3. 2017

Datum objave: 24.3.2017

Rok za prejem ponudb: 12.4.2017do 10.00

Izdajatelj: Ministerstvo za okolje in prostor

Razpisana sredstva: v letu 2017 predvidoma 100.000, v letu 2018 predvidoma 300.000 EUR

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

 

Osnovni pogoj za ugotavljanje upravičenosti je celovit pristop, s katerim bo zagotovljen prispevek k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih z jasno izraženo kontinuiteto izvajanja ukrepov, k čemur se zavezuje občina, ki bo kandidirala na javnem razpisu za izdelavo CPS pod pogoji tega javnega razpisa.

 Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina. Prijava več občin v skupnem nastopu ni dopustna.  

 Občina mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1.   Vsaj eno naselje v posamezni občini ima status mestnega naselja (glej publikacijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS 2004; spletna stran: http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf  seznam mestnih naselij je na straneh 35-37).

Seznam mestnih naselij je tekoče vzdrževan v skladu s spremembami naselij. Zadnji dostopni seznam iz leta 2015 je na naslednji povezavi: http://www.stat.si/dokument/5432/mestna_naselja.xls iz katerega je razvidno, da se status mestnih naselij ni spremenil.

2.   Občina še nima izdelano CPS ali pa ima izdelan CPS, starejši od dveh let

Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.