Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

25. 4. 2017
Razpis: 1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu.
Upravičenci: Skladno s 4. členom uredbe so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.
Intenzivnost pomoči: Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 EUR/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine iz 5. točke 5. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 0,3 ha.
Datum objave: 21.04.2017
Višina sredstev: 2 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail:aktrp(at)gov.si INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.