Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

25. 4. 2017
Razpis: 1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu.
Upravičenci: Skladno s 4. členom uredbe so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.
Intenzivnost pomoči: Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 EUR/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine iz 5. točke 5. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 0,3 ha.
Datum objave: 21.04.2017
Višina sredstev: 2 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail:aktrp(at)gov.si INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.