Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«

16. 5. 2017
Razpis: Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«
Razpisovalec: SPIRIT Slovenija
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: operacija). Mednarodni sejem mora biti vpisan v baziwww.expodatabase.comali v baziwww.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
Upravičenci: Ciljne skupine so: mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Prijavitelji so: mikro, mala in srednja podjetja, ki oddajo popolno vlogo na predmetni javni razpis. Upravičenci do sofinanciranja so prijavitelji ki izpolnjujejo vse pogoje predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
Datum objave: 12.5.2017
Rok za prejem ponudb: 13.6.2017
Višina sredstev Vzhodna Slovenija: 680.000,00 € Zahodna Slovenija 320.000,00 €
Upravičeni stroški: Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov. Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša 8.762,00 EUR. V primeru pavšalnih zneskov so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Končni znesek nepovratnih sredstev je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičencev in preverjenega s strani SPIRIT Slovenija, brez potrebe za utemeljitev dejanskih stroškov.