Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

6. 6. 2017
Razpis: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
Šifra ukrepa: 16.4.
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Podpora iz podukrepa Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.
Upravičenci: Za namen izvedbe projekta tega javnega razpisa se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo:
a) najmanj 10 kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v Register kmetijskih gospodarstev
b) en posrednik, ki je zadruga, ki ima vsaj tri člane vpisane v RKG ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
Rok za prejem ponudb: 29.09.2017
Datum objave: 2.6.2017
Intenzivnost pomoči: Najnižji znesek podpore znaša 45.000 eurov, najvišji znesek podpore na posamezno vlogo pa znaša 100.000 eurov.
Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. 6. 2017 do vključno 29. 9. 2017 do 24 ure.