Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

6. 6. 2017
Razpis: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
Šifra ukrepa: 16.4.
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Podpora iz podukrepa Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.
Upravičenci: Za namen izvedbe projekta tega javnega razpisa se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo:
a) najmanj 10 kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v Register kmetijskih gospodarstev
b) en posrednik, ki je zadruga, ki ima vsaj tri člane vpisane v RKG ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
Rok za prejem ponudb: 29.09.2017
Datum objave: 2.6.2017
Intenzivnost pomoči: Najnižji znesek podpore znaša 45.000 eurov, najvišji znesek podpore na posamezno vlogo pa znaša 100.000 eurov.
Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. 6. 2017 do vključno 29. 9. 2017 do 24 ure.