Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

7. 6. 2017
Razpis: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
Šifra ukrepa: 16.9.
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Podpora iz podukrepa Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji.
Upravičenci: Za namen izvedbe projekta se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj: a) en nosilec kmetije ali en nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerega kmetija je vpisana v Register kmetijskih gospodarstev in b) ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali en zaposlitveni center v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer morata socialno podjetje in zaposlitveni 4 center opravljati dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva.
Rok za prejem ponudb: 29.09.2017
Datum objave: 2.6.2017
Intenzivnost pomoči: Najvišji znesek podpore za posamezno vlogo znaša 45.000 eurov.
Višina sredstev do vključno 1.000.000 eurov
Drugi podatki: Vlaganje vlog na javni razpis poteka od 26. 6. 2017 do vključno 29. 9. 2017 do 24. ure.