Aktualno
28. 6. 2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
več
12. 6. 2017
9.seja Savinjske regije
več
2. 6. 2017
Vabilo na 8. sejo Razvojnega sveta Savinjske regije
več
24. 5. 2017
Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji, posvet v Velenju, 9.5.2017
več
Arhiv>>

Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom

15. 6. 2017
Razpis: Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike zaradi: - posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji, - izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji, in s tem izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.
Vlagatelji: 1. Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične osebe in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost, na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev tega javnega razpisa.
2. Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev tega javnega razpisa
Intenzivnost pomoči: Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2017 znaša za upravičenca, ki čebelari:
- z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
- z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov
- z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov
- s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6000 eurov - z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
Datum objave:
09.06.2017
Višina sredstev 323.690 €
Kontaktna oseba: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92,vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:aktrp(at)gov.si