Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom

15. 6. 2017
Razpis: Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike zaradi: - posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji, - izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji, in s tem izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.
Vlagatelji: 1. Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične osebe in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost, na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev tega javnega razpisa.
2. Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev tega javnega razpisa
Intenzivnost pomoči: Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2017 znaša za upravičenca, ki čebelari:
- z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
- z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov
- z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov
- s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6000 eurov - z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
Datum objave:
09.06.2017
Višina sredstev 323.690 €
Kontaktna oseba: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92,vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:aktrp(at)gov.si