Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

24. 7. 2017
Razpis: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
Razpisovale: Zavod RS za zaposlovanje
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. Program »Usposabljanje na delovnem mestu« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, delno se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.
Vlagatelji: Ponudboza usposabljanje na delovnem mestu lahko predložitedelodajalci,ki stepravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.
Intenzivnost pomoči: Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša: ·370,00 EUR za dvomesečno usposabljanje in ·493,00 EUR za trimesečno usposabljanje.
Datum objave:
17.07.2017
Rok: Do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30.11.2018
Višina sredstev 7,37 milijona EUR
Kontaktna oseba: Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo: ·Dragomila Šeško, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. ·Kontaktni center, brezplačni telefon080 20 55,elektronski naslov:kontaktni.center@ess.gov.si,
Povezava: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018