Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

24. 7. 2017
Razpis: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
Razpisovale: Zavod RS za zaposlovanje
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. Program »Usposabljanje na delovnem mestu« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, delno se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.
Vlagatelji: Ponudboza usposabljanje na delovnem mestu lahko predložitedelodajalci,ki stepravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.
Intenzivnost pomoči: Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša: ·370,00 EUR za dvomesečno usposabljanje in ·493,00 EUR za trimesečno usposabljanje.
Datum objave:
17.07.2017
Rok: Do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30.11.2018
Višina sredstev 7,37 milijona EUR
Kontaktna oseba: Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo: ·Dragomila Šeško, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. ·Kontaktni center, brezplačni telefon080 20 55,elektronski naslov:kontaktni.center@ess.gov.si,
Povezava: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018