Aktualno
20. 10. 2017
11. oktober 2017, Caen (Francija)
11. oktober 2017, Caen (Francija)
več
21. 9. 2017
TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SAMOOSKRBA
več
12. 9. 2017
INFORMATIVNI DOGODEK-REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
več
8. 9. 2017
CELJE INTERNATIONAL BUSINESS FORUM
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

5. 10. 2017
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:
-infrastrukturo za pešce,
-infrastrukturo za kolesarje,
-avtobusna postajališča.
Upravičenci: Občine
Intenzivnost pomoči: Omejitev upravičenih stroškov tekočega metra pločnika je 150 EUR/m za povprečno širino 1,5 m. Omejitev višine upravičenih stroškov za tekoči meter kolesarske steze širine 2,0 m je 150,00 EUR, za 2,5 m široko kolesarsko stezo je 187,50 EUR.
Ukrep postavitve parkirišč za kolesa Sofinancirala se bodo postavitve oz. gradnje: - kolesarskih stojal (največ do 200 EUR na stojalo), - nadstrešnic nad parkirišči za kolesa, - varnih kolesarnic za dolgotrajno parkiranje na/ob glavnih generatorjih prometa (največ do 1.500 EUR na parkirišče). Upravičen strošek postavitve parkirišča za kolesa so tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, kot npr. utrditve in tlakovanja na območju parkirišča za kolesa, ureditev dostopa, zagotovitev osvetlitve ter postavitev urbane opreme neposredno povezane s parkiriščem za kolesa.

Ukrep uvedbe sistema izposoje javnih koles Sofinancirale se bodo operacije: - postavitve postaj za kolesa s stojali in kontrolnim sistemom (največ do 15.000 EUR na postajo), - nakupa koles (največ do 1.000 EUR na kolo), - sistem upravljanja (največ do 5.000 EUR na sistem).

Omejitev višine upravičenih stroškov je 50.000 EUR na eno avtobusno postajališče oz. 100.000 EUR za par postajališč.
Datum objave: 29.9.2017
Razpisni roki: Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12.00. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30).
Višina sredstev 20.037.309,54 EUR
Kontakt: elektronski naslov:mzi-mobilen.si(at)gov.si
Povezava: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)