Aktualno
18. 4. 2018
Izboljšaj učinkovitost komunikacije-odlična komunikacija pusti vtis
več
1. 3. 2018
Zelišča za naš dom
več
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
Arhiv>>

DELAVNICI: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SAMOOSKRBA

23. 10. 2017

Delavnici: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SAMOOSKRBA

Pomembno vlogo v okoljskem, bivalnem, ekonomskem, socialnem in krajinskem smislu imajo zemljišča, s katerim razpolagata gozdarstvo in kmetijstvo. Iz tega razloga je potrebno preudarno oblikovanje prostorskih politik, trajnostno ravnanje z zemljišči in varovanje nacionalno pomembnih dobrin, kot so gozdovi. Po drugi strani pretresi v globalnih oskrbovalnih sistemih kažejo na to, da postaja samooskrba ključna za preživetje. Z njo  lahko bistveno zmanjšamo negotovosti v zvezi s podnebnimi spremembami in neobnovljivimi viri.

Trajnostni razvoj pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (definicija Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj). Kot je navajal že plan B 2.0 za Slovenijo, trajnostni razvoj nima alternative. Če hočemo kot človeštvo preživeti in če hočemo kot narod imeti prihodnost, moramo bistveno zmanjšati pritiske na okolje in takoj začeti upoštevati omejitve planeta. Trajnostni razvoj je lahko tudi ključna primerjalna prednost Slovenije, ki lahko s svojimi nizkoogljičnimi, energetsko učinkovitimi in socialno sprejemljivimi pristopi, pomeni resne poslovne možnosti, zanesljiva delovna mesta in dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja.

V okviru programa usposabljanj Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 2.0, sta bili izvedeni dve brezplačni delavnici na temi: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SAMOOSKRBA. Delavnici sta se odvijali v petek, 13. oktobra 2017 v prostorih RASR, Ulica XIV. divizije 12, Celje in sicer od 8.30 ure dalje.  Izvedla sta jih kompetentna predavatelja podjetja NEC Notranjski ekološki center, Cerknica, g. Tomaž Stojanovič in ga. Lili Mahne.

Delavnica »Trajnostni razvoj za trajnostno uspešnost«bo vplivala na spremembo poslovnega modela razvoja projektov, ki bodo skladni z načeli trajnostnega razvoja, kar je za dolgoročno preživetje ključnega pomena. Poslovne izboljšave bodo vplivale na kvalitetnejše programe za dolgoročno preživetje, predvsem pa v smeri, da ne bi ogrožali prihodnjih generacij.   Skozi teoretični del so bila obdelana poglavja: osnove trajnostnega razvoja, eko-centrični in antropocentrični trajnostni razvoj in cilji trajnostnega razvoja, ki jih je slikovito predstavil predavatelj g. Stojanovič, je v nadaljevanju pa je ga. Mahne predstavila še primere dobrih praks: Center za alternativne tehnologije (Anglija), Etnomir (Rusija), Center za jedrske odpadke (Španija), Zadruga za superhrano (Grčija) in Turistična vas Narin (Slovenija).

Skozi delavnico »Samooskrba – ključ za preživetje prihodnjih generacij«, ki se je odvila v popoldanskem delu, so prisotni na zanimiv način predavateljev spoznali: načela prehranske samooskrbe, družbeno/socialno ekonomijo/podjetništvo in trajnostni prehranski sistemi. V nadaljevanju so biliobdelani primeri dobrih praks in sicer s strani skupnosti podprto kmetijstvo: kooperative za lokalno samooskrbo - primeri iz Grčije: energijska kooperativa Karditsa, socialna kooperativa ¨taste from the village¨, kooperativa pastirjev krav in ovac Lazarina, kooperativa Efkarpon banka kooperativ Kardiza, primere organiziranosti zadrug iz Slovenije, Notranjska okuševalnica in Platformo Agromarket.

Janez Jazbec, prokurist je na začetku srečanja vse udeležence v začetnem nagovoru pozdravil in povzel bistvo in namen trajnostnostnega razvoja Savinjske regije.
Vodja projekta za RASR, d.o.o. Urška Ošljak (levo) je navzočim pojasnila pomen delavnic za trajnostni razvoj in samooskrbo za razvoj Savinjske regije. Tomaž Stojanovič direktor NEC-CERKNICA (desno).
Lili Mahne je predstavila veliko primerov dobrih praks iz tujine.